Formand: Henriette Hoppe 

Sekretariat

 

Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
Tlf. 7665 9560
(Åbent man.-tor. kl. 10-13)

Sekretariatsleder
John Poulsen


Sekretariatsmedarbejder
Inge Bech Hansen


Konsulent
Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 20 60 38 26
Tillidsrepræsentanter

Find tillidsrepræsentant

 Fagbladet Organist.org

Se kontaktinformation


Nyheder
Organisters kompetencebehov kortlægges
(20-03-2017)
En undersøgelse bestilt af Organistforeningen skal give et fingerpeg om, hvad man egentlig skal...
Læs mere
 
En forbedret hjælp til personalepolitikken
(20-03-2017)
Landsforeningen af Menighedsråd har i samarbejde med Folkekirkens Samarbejdsudvalg opdateret det...
Læs mere
 
Rekordmange fik nyt løntillæg i 2016
(14-03-2017)
De overenskomstansatte organisters nye lønsystem er efterhånden kommet til virke nogenlunde...
Læs mere
 
Forsøg med centraliseret personaleledelse
(14-03-2017)
Kirkeministeriet har foreslået en forsøgsordning, som i folkekirken skal gøre det...
Læs mere
 
Fejl i regneark har medført fejl i organisters løn
(14-03-2017)
Organistforeningen finder mange fejl i medlemmernes løn. Nu har Kirkeministeriet tilmed opdaget...
Læs mere
 
Ministeriet tager uklarhed om varsling af geofleks op til behandling
(17-01-2017)
Kirkeministeriet beder stifterne genoverveje deres vejledning om opslag af kirkefunktionær-stillinger....
Læs mere
 
Psykolog ansat til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning
(29-12-2016)
Projektstyregruppen for det pilotprojekt, som skal etablere en neutral rådgivningsenhed for arbejds-miljøet...
Læs mere
 
Menighedsråd får bedre styr på APV
(20-12-2016)
Antallet af påbud fra Arbejdstilsynet omkring manglende eller mangelfulde arbejdspladsvurderinger...
Læs mere
 
10 spørgsmål skal hjælpe samtalen på gled
(13-12-2016)
I en artikel på menighedsraad.dk med overskriften ”Husk arbejdsmiljøet fra starten”...
Læs mere
 
Lønanciennitet begrænses ikke af eksamensdato
(12-12-2016)
Når en PO eller KMOK skal indplaceres på et af de to basisløntrin, er det afgørende,...
Læs mere
 
Stævne 2017 med fokus på den gode sats
(06-12-2016)
Organiststævnet i maj 2017 vil i bred forstand have satsarbejdet som et gennemgående tema....
Læs mere
 
Geografisk fleksibilitet planlægges bedst i fællesskab
(05-12-2016)
Organistforeningens fagblad, Organist.org, har gennemført en spørgeskemaundersøgelse...
Læs mere
 
Tjenestemandsstillinger ændres i ministeriet
(14-11-2016)
En tjenestemandsstilling er ikke helt så let at omlægge til "geografisk fleksibilitet",...
Læs mere
 
Fagpakkeprojekt indledes med SSB for småbørn
(18-10-2016)
Med uddannelsen ”Sang, spil og bevægelse i kirken for 0-5-årige” kan kirkemusikskolerne...
Læs mere
 
Ved geografisk fleksibilitet skal arbejdsmiljøansvar placeres entydigt
(17-10-2016)
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har i samarbejde med Arbejdstilsynet fået klarlagt, hvordan...
Læs mere
 
Organiststævnet i 2017 bliver i Helsingør
(10-09-2016)
Efter en tænkepause her i 2016 får Organistforeningens medlemmer til næste år...
Læs mere
 
Landsforeningen som forhandlingspart mødes med skepsis
(22-08-2016)
Som et skridt på vejen til at kunne blive arbejdsgiverorganisation har Landsforeningen af Menighedsråd...
Læs mere
 
Åbent TR-kursus
(26-07-2016)
Mandag den 29. august kl. 9 til 16 er der TR-kursus på Vejle Center Hotel, hvor alle interesserede...
Læs mere
 
Er du med til at presse organistlønnen ned?
(01-07-2016)
En stor del af Organistforeningens medlemmer har stadig ikke fået – eller har slet ikke søgt...
Læs mere
 
Ny lederuddannelse for kontaktpersoner
(14-06-2016)
Landsforeningen af Menighedsråds opkvalificeringstilbud for kontaktpersoner har de seneste år...
Læs mere
 
 

Tilmelding til Stævne 2017 er åben via "Min side"

Adgang til at åbne "Min side" finder du når du er logget på medlemssiden.

Når du er på min side skal du vælge "Arrangementskalender" og herefter "Stævne 2017 Organistforeningen" - tilmeldingen er som udgangspunkt sat op til deltagelse i hele stævnet, men har du andre ønsker så se valglisten igennem og vælg til eller fra.

Hvis du har problemer så kontakt sekretariatet.
tlf. 7565 9560