Formand: Henriette Hoppe



 

Sekretariat

 

Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
Tlf. 7665 9560
(Åbent man.-tor. kl. 10-13)

Sekretariatsleder
John Poulsen


Sekretariatsmedarbejder
Inge Bech Hansen


Konsulent
Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 20 60 38 26




Tillidsrepræsentanter

Find tillidsrepræsentant

 



Fagbladet Organist.org

Se kontaktinformation


Nyheder
Staten underminerer lønmodtageres ret til forhandling
(11-04-2017)
De statsligt ansatte har delvist afbrudt samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen som reaktion på...
Læs mere
 
Kompensation til tidligere tjenestemænd
(11-04-2017)
Pensionerede tjenestemandsansatte kirkefunktionærer var i begyndelsen af 2017 udsat for en forsinkelse...
Læs mere
 
Har du tilladelse til ”børnearbejde” i koret?
(08-04-2017)
I en ny branchevejledning om organister og arbejdsmiljø gøres der blandt opmærksom...
Læs mere
 
Organisters kompetencebehov kortlægges
(20-03-2017)
En undersøgelse bestilt af Organistforeningen skal give et fingerpeg om, hvad man egentlig skal...
Læs mere
 
En forbedret hjælp til personalepolitikken
(20-03-2017)
Landsforeningen af Menighedsråd har i samarbejde med Folkekirkens Samarbejdsudvalg opdateret det...
Læs mere
 
Rekordmange fik nyt løntillæg i 2016
(14-03-2017)
De overenskomstansatte organisters nye lønsystem er efterhånden kommet til virke nogenlunde...
Læs mere
 
Forsøg med centraliseret personaleledelse
(14-03-2017)
Kirkeministeriet har foreslået en forsøgsordning, som i folkekirken skal gøre det...
Læs mere
 
Fejl i regneark har medført fejl i organisters løn
(14-03-2017)
Organistforeningen finder mange fejl i medlemmernes løn. Nu har Kirkeministeriet tilmed opdaget...
Læs mere
 
Ministeriet tager uklarhed om varsling af geofleks op til behandling
(17-01-2017)
Kirkeministeriet beder stifterne genoverveje deres vejledning om opslag af kirkefunktionær-stillinger....
Læs mere
 
Psykolog ansat til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning
(29-12-2016)
Projektstyregruppen for det pilotprojekt, som skal etablere en neutral rådgivningsenhed for arbejds-miljøet...
Læs mere
 
Menighedsråd får bedre styr på APV
(20-12-2016)
Antallet af påbud fra Arbejdstilsynet omkring manglende eller mangelfulde arbejdspladsvurderinger...
Læs mere
 
10 spørgsmål skal hjælpe samtalen på gled
(13-12-2016)
I en artikel på menighedsraad.dk med overskriften ”Husk arbejdsmiljøet fra starten”...
Læs mere
 
Lønanciennitet begrænses ikke af eksamensdato
(12-12-2016)
Når en PO eller KMOK skal indplaceres på et af de to basisløntrin, er det afgørende,...
Læs mere
 
Stævne 2017 med fokus på den gode sats
(06-12-2016)
Organiststævnet i maj 2017 vil i bred forstand have satsarbejdet som et gennemgående tema....
Læs mere
 
Geografisk fleksibilitet planlægges bedst i fællesskab
(05-12-2016)
Organistforeningens fagblad, Organist.org, har gennemført en spørgeskemaundersøgelse...
Læs mere
 
Tjenestemandsstillinger ændres i ministeriet
(14-11-2016)
En tjenestemandsstilling er ikke helt så let at omlægge til "geografisk fleksibilitet",...
Læs mere
 
Fagpakkeprojekt indledes med SSB for småbørn
(18-10-2016)
Med uddannelsen ”Sang, spil og bevægelse i kirken for 0-5-årige” kan kirkemusikskolerne...
Læs mere
 
Ved geografisk fleksibilitet skal arbejdsmiljøansvar placeres entydigt
(17-10-2016)
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har i samarbejde med Arbejdstilsynet fået klarlagt, hvordan...
Læs mere
 
Organiststævnet i 2017 bliver i Helsingør
(10-09-2016)
Efter en tænkepause her i 2016 får Organistforeningens medlemmer til næste år...
Læs mere
 
Landsforeningen som forhandlingspart mødes med skepsis
(22-08-2016)
Som et skridt på vejen til at kunne blive arbejdsgiverorganisation har Landsforeningen af Menighedsråd...
Læs mere
 
 

Sekretariatet er lukket i uge 22 - 2017

Sekretariatet holder på grund af stævne i Helsingør og Kr. Himmelfartsdag lukket i perioden 21. – 26. maj 2017 – begge dage incl.

Vi er tilbage igen mandag den 29 maj 2017.

Hvis du har akut behov for hjælp kan du sende en mail til kontakt@organist.org

HUSK! Alle er velkommen til generalforsamlingen tirsdag den 23. maj 2017 kl. 15.00 på KONVENTUM, Helsingør

Med venlig hilsen
Sekretariatsmedarbejder
Inge Bech Hansen