Formand: Ingrid Bartholin Gramstrup 

Sekretariat

 

Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
Tlf. 7665 9560
(Åbent man.-tor. kl. 10-13)

Sekretariatsleder
Louis Torp


Sekretariatsmedarbejder
Inge Bech Hansen


Konsulent
Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 20 60 38 26
Tillidsrepræsentanter

Find tillidsrepræsentant

 Fagbladet Organist.org

Se kontaktinformation


Nyheder
Ny formand for Organistforeningen
(14-06-2018)
Bestyrelsen har på sit juni-møde 2018 konstitueret sig på ny. Bestyrelsen valgte Ingrid...
Læs mere
 
Lønregulering pr. 1. april 2018!
(07-06-2018)
Så er der klarhed over reguleringsprocenten pr. 1. april 2018, og derved også klarhed over...
Læs mere
 
De lokale lønmidler fra overenskomsten er på plads
(07-06-2018)
Moderniseringsstyrelsen har nu godkendt den aftale, som Organistforeningen og CO10 har indgået...
Læs mere
 
Overenskomstforliget godkendt og vedtaget
(04-06-2018)
Mandag d. 4. juni 2018 godkendte Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) det samlede overenskomstforlig...
Læs mere
 
FTF forsvinder, men hvad med CO10?
(01-05-2018)
På ekstraordinære kongresser d. 13. april 2018 stemte medlemsorganisationerne af LO og FTF...
Læs mere
 
Overenskomstforlig!
(28-04-2018)
Lørdag aften d. 28. april 2018 faldt de sidste brikker på plads i overenskomstspillet, da...
Læs mere
 
Nærgående spørgsmål under jobsamtalen
(25-04-2018)
Hvis du skal til samtale om en ny stilling i folkekirken, vil du måske blive spurgt om, hvordan...
Læs mere
 
Konflikten udsat igen
(18-04-2018)
I dag har forligsmand Mette Christensen benyttet sig af sin mulighed for at udskyde både strejke...
Læs mere
 
Konflikt er foreløbigt udsat
(31-03-2018)
Truslen om strejke og lockout blandt overenskomstansatte på det offentlige arbejdsmarked, herun-der...
Læs mere
 
Fortsat uenighed om lønprocenter i OK18-forhandlingerne
(15-03-2018)
Sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne, som har ført til de omfattende varslinger af strejke...
Læs mere
 
Er din forårsferie i fare?
(15-03-2018)
Hvis du i april eller maj bliver omfattet af strejke eller lockout – eller måske begge dele...
Læs mere
 
Lockout af alle overenskomstansatte medlemmer
(14-03-2018)
Organistforeningen har via CO10 i sidste uge et modtaget varsel om lockout fra Kirkeministeriet. Lockoutvarslet...
Læs mere
 
Tilmelding til årsmødet er åben
(06-03-2018)
For et medlem af Organistforeningen er der mange grunde til at komme til Koldinghus mandag den 28. maj: ...
Læs mere
 
Bliver der strejke i folkekirken?
(04-03-2018)
Den aktuelle konflikt på det offentlige arbejdsmarked betyder, at 52 af Organistforeningens medlemmer...
Læs mere
 
Sammenbrud i overenskomstforhandlingerne
(24-02-2018)
De statsligt ansatte siger nej tak til endnu en ”kriseoverenskomst”, hvor det økonomiske...
Læs mere
 
Årets lønforhandlinger gav et nogenlunde tilfredsstillende resultat
(13-02-2018)
I 2017 fik 38 overenskomstansatte medlemmer af Organistforeningen i gennemsnit en lønstigning...
Læs mere
 
OK-forhandlingerne er i gang men har det svært
(08-02-2018)
I slutningen af januar kunne man omsider optage forhandlingerne om den overenskomst, som helst skal være...
Læs mere
 
Organistforeningen får ny sekretariatsleder
(06-02-2018)
Fra 1. februar er Louis Wollert Torp ansat på sekretariatet i Vejle. Her skal han tage over som...
Læs mere
 
Dialogværktøj mangler reel anvendelighed
(05-02-2018)
Et nyt værktøj på kirketrivsel.dk lægger op til en dialog om samarbejde og henvender...
Læs mere
 
Nyt korps af tillidsrepræsentanter ligner det gamle men er ikke komplet
(18-01-2018)
14 tillidsrepræsentanter har i januar taget fat på arbejdet for Organistforeningen rundt...
Læs mere
 
 

Sommerferie

Sekretariatet er gået på sommerferie. Vi er tilbage igen mandag d. 6. august 2018.

Ved alvorlige hastesager kan du kontakte sekretariatet på kontakt@organist.org. Husk at anføre vigtigt i emnefeltet.