Formand: Henriette Hoppe 

Sekretariat

 

Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
Tlf. 7665 9560
(Åbent man.-tor. kl. 10-13)

Sekretariatsleder
John Poulsen


Sekretariatsmedarbejder
Inge Bech Hansen


Konsulent
Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 20 60 38 26
Tillidsrepræsentanter

Find tillidsrepræsentant

 Fagbladet Organist.org

Se kontaktinformation


Nyheder
Søg tilskud til efteruddannelse
(22-09-2017)
Nu er der åbent for at søge om midler fra Kompetencefonden til din opkvalificering. Ansøgningsfristen...
Læs mere
 
Beregn selv din tjenestemandspension
(19-09-2017)
Udbetaling Danmark, som står for udbetalingen af blandt andet tjenestemandspension, har over for...
Læs mere
 
Bliv bedre til musikalsk entrepreørskab i folkekirken
(13-09-2017)
Kirkemusikskolernes anden fagpakke løber af stablen i første halvår af 2018. Ønsker...
Læs mere
 
Landsforeningen lancerer kodeks for ledelse
(08-09-2017)
I skikkelse af ni punkter giver Landsforeningen af Menighedsråd i dokumentet ”Kodeks for...
Læs mere
 
Forsøg med sogneledelse mødes med sund skepsis
(23-08-2017)
En række menighedsråd skal over de kommende år afprøve forskellige muligheder...
Læs mere
 
Bestyrelsen har konstitueret sig
(21-06-2017)
På bestyrelsesmødet den 19. juni konstituerede bestyrelsen sig og fordelte udvalgsposter...
Læs mere
 
Uddannelser skal tættere på virkeligheden
(16-06-2017)
Undervisningen på kirkemusikskolerne bør være mere praksisrettet og så bør...
Læs mere
 
Staten underminerer lønmodtageres ret til forhandling
(11-04-2017)
De statsligt ansatte har delvist afbrudt samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen som reaktion på...
Læs mere
 
Kompensation til tidligere tjenestemænd
(11-04-2017)
Pensionerede tjenestemandsansatte kirkefunktionærer var i begyndelsen af 2017 udsat for en forsinkelse...
Læs mere
 
Har du tilladelse til ”børnearbejde” i koret?
(08-04-2017)
I en ny branchevejledning om organister og arbejdsmiljø gøres der blandt opmærksom...
Læs mere
 
Organisters kompetencebehov kortlægges
(20-03-2017)
En undersøgelse bestilt af Organistforeningen skal give et fingerpeg om, hvad man egentlig skal...
Læs mere
 
En forbedret hjælp til personalepolitikken
(20-03-2017)
Landsforeningen af Menighedsråd har i samarbejde med Folkekirkens Samarbejdsudvalg opdateret det...
Læs mere
 
Rekordmange fik nyt løntillæg i 2016
(14-03-2017)
De overenskomstansatte organisters nye lønsystem er efterhånden kommet til virke nogenlunde...
Læs mere
 
Forsøg med centraliseret personaleledelse
(14-03-2017)
Kirkeministeriet har foreslået en forsøgsordning, som i folkekirken skal gøre det...
Læs mere
 
Fejl i regneark har medført fejl i organisters løn
(14-03-2017)
Organistforeningen finder mange fejl i medlemmernes løn. Nu har Kirkeministeriet tilmed opdaget...
Læs mere
 
Ministeriet tager uklarhed om varsling af geofleks op til behandling
(17-01-2017)
Kirkeministeriet beder stifterne genoverveje deres vejledning om opslag af kirkefunktionær-stillinger....
Læs mere
 
Psykolog ansat til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning
(29-12-2016)
Projektstyregruppen for det pilotprojekt, som skal etablere en neutral rådgivningsenhed for arbejds-miljøet...
Læs mere
 
Menighedsråd får bedre styr på APV
(20-12-2016)
Antallet af påbud fra Arbejdstilsynet omkring manglende eller mangelfulde arbejdspladsvurderinger...
Læs mere
 
10 spørgsmål skal hjælpe samtalen på gled
(13-12-2016)
I en artikel på menighedsraad.dk med overskriften ”Husk arbejdsmiljøet fra starten”...
Læs mere
 
Lønanciennitet begrænses ikke af eksamensdato
(12-12-2016)
Når en PO eller KMOK skal indplaceres på et af de to basisløntrin, er det afgørende,...
Læs mere