Høring om folkekirkens struktur

21-05-2013

Regeringens såkaldte strukturudvalg har siden september 2012 arbejdet på et debatoplæg om en ny styringsstruktur for folkekirken. Det blev offentliggjort den 2. maj.

Det 47 sider lange debatoplæg fra ” Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken” indeholder et udvalg af mere eller mindre vidtgående forslag til, hvordan folkekirkens indre anliggender og fælles økonomi kan styres af henholdsvis et kirkeråd og en økonomibestyrelse – eller hvordan man kan beholde den nuværende ordning, blot mere mere klare regler.

Et eventuelt kirkeråd skal ifølge forslaget bestå af omkring 26 medlemmer med et flertal af lægfolk og i alt syv præster, provster og biskopper. Blandt lægfolkene skal et enkelt medlem udpeges af folkekirkens personaleorganisationer. En eventuelt økonomibestyrelse skal have en lignende sammensætning, hvor personaleorganisationernes repræsentant dog kun får observatørstatus.

De indre anliggender har med ritualer, liturgi, salmebog og bibel at gøre. Her skriver udvalget blandt andet: ”Der er enighed om, at det som hidtil skal være muligt i de enkelte sognemenigheder f.eks. at anvende mindre ændringer i liturgien og at benytte salmer, som ikke indgår i salmebogen, hvis præst og menighedsråd er enige om det, og biskoppen kan godkende den lokale beslutning.”

Debatoplægget findes sammen med supplerende materialer på Miliki.dk. Her findes også informationer om stiftsvise debatmøder, som styringsudvalget inviterer til, første gang i København d. 3. juni.

Høringssvar på oplægget kan indgives til og med oktober.
Filip

LÆS OGSÅ: 
Kirkemusikerne får fast observatørstatus i kirkeråd (24.04.2014)
Kirkefunktionærer: ikke godt nok med to observatører (25.06.2014)