Sygdom på sekretariatet

10-08-2018

Sekretariatsmedarbejder Inge Bech Hansen har desværre været sygemeldt fra organistforeningens sekretariat siden juni 2018. Det giver en længere sagsbehandlingstid på en række af de opgaver, som Inge vanligt løser. Det er både et fagligt og menneskeligt savn, at Inge ikke er på kontoret, og vi håber meget på, at Inge kan genoptage sit arbejde i løbet af september måned.

Vi udbeder os jeres tålmodighed i denne forbindelse.

På sekretariatets og bestyrelsens vegne, Louis og Ingrid