Arbejdet med folkekirkens arbejdsmiljø sættes i nye rammer

09-11-2019

Kirkeministeriets arbejdsgruppe vedrørende præsters psykiske arbejdsmiljø og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har indbudt repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden i folkekirken til et seminar om arbejdsmiljø den 20. november i København.

Baggrunden for seminaret er en rapport om folkekirkens arbejdspladskultur, som udkom i oktober sidste år. Den peger blandt andet på kulturen, ledelsesformen og manglende samskabelse i samarbejdet som årsager til, at flere i folkekirken end i andre brancher føler sig mobbet. På seminaret vil chefanalytiker Sandy Brinck fra Oxford Research opsummere, hvad den såkaldte kulturanalyse viste og anbefalede den. Herefter skal de indbudte repræsentanter altså drøfte mulige veje fremad i forhold til problemer.

Desuden skal den kendte foredragsholder Tommy Krabbe holde oplæg om ”Kerneopgaven, dialogen og trivslen”: ”Men hvordan får man skabt rummet for dialog? Hvordan kan man i forlængelse heraf arbejde med en fælles kerneopgave? Og hvilke valg og fravalg medfører det at sætte kerneopgaven i centrum?” lyder spørgsmålene.

Planen er, at der med afsæt i dette seminar skal udformes et forslag til en samlet handlingsplan for det videre arbejde med folkekirkens arbejdsmiljø.
Filip