Roskilde og Lolland-Falster Stifter: Goddag til nye tillidsrepræsentanter

10-12-2019

Tillidsrepræsentanterne i de to stifter hedder fra januar 2020: Tine Lorenzen, Gislinge Kirke, og Annette Simonsen, Snoldelev og Tune Kirker. Organistforeningen indbyder i den anledning alle med-lemmer i stifterne til et lille arrangement mandag d. 13. januar kl. 10-12 i Tune Menighedscenter (Sydøst for Roskilde)

Kom og lær dine nye tillidsrepræsentanter at kende og hør mere om tillidsrepræsentanternes vigtige rolle for dig og for folkekirken. Endvidere holder sekretariatsleder Louis Torp et oplæg om den nye ferielov, deltidslovgivningen og andre aktuelle emner. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

Adresse: Tune Center 17, 4030 Tune (samme bygning som biblioteket)

Tilmelding nødvendig
: sendes til kontakt@organist.org senest d. 8. januar 2020.