5-dages arbejdsuge

Alle organister skal maksimalt arbejde fem dage om ugen i gennemsnit, og de har ret til mindst otte årlige friweekender. Ugens to fridage udgøres af henholdsvis en fast fridag og en såkaldt ”flydende fridag”, som efter aftale kan placeres på skiftende ugedage, og som kan spares op til bl.a. friweekenderne.

Et kvartal (= 13 uger) består af
 • 13 faste ugentlige fridage
 • 13 flydende fridage, der som udgangpunkt fordeles med
  • 4 dage som 2 x lørdag/søndag (en mulighed, ikke en pligt)
  • 9 hverdage
Hvis man placerer en enkelt flydende fridag i 9 af de 11 uger, hvor man ikke har friweekend, bliver resultatet:
 • 2 uger med 4 arbejdsdage (fast fridag + friweekend)
 • 9 uger med 5 arbejdsdage (fast + flydende fridag)
 • 2 uger med 6 arbejdsdage (kun den faste fridag)
Dette giver i gennemsnit en femdagesuge

De (mindst) otte årlige friweekender gælder for alle stillinger!

De flydende fridage kan
 • lægges på en fast dag (dog naturligvis kun i 9 uger pr. kvartal, hvis man ønsker at have friweekender)
 • skifte fra uge til uge (med 1 måneds varsel)
 • samles til flere samlede fridage
– men de skal alle være afholdt inden for det enkelte kvartal.

For deltidsansatte på overenskomst skal de løse fridage altid placeres inden for rammetiden - med mindre der både er aftalt en fast placering af den løse fridag, og organisten samtidig har givet afkald på friweekender.

For overenskomstansatte organister gælder der særlige regler for inddragelse af den faste fridag.

For overenskomsansatte


For tjenestemænd


Øvrige artikler