Sygdom og fleksjob

Reglerne for fleksjob kan ses her. Se også Det Centrale Handicapråds pjece om fleksjob

Se desuden det gældende cirkulære om Job på særlig vilkår - Socialt kapitel.


Lægeerklæring

Hvis du er sygemeldt, kan din arbejdsgiver beslutte, at der skal udarbejdes en såkaldt mulighedserklæring. Det er en lægeerklæring, der har til formål at fastholde medarbejderen i arbejde, som  eller ej. Læs mere om dette i Moderniseringsstyrelsens vejledning.

Du kan også downloade mulighedserklæringen og Lægeforeningens vejledning her.


Andre emner

Obligatorisk sygefraværssamtale. Læs her.

Sygefravær på arbejdspladsen - hvad må arbejdsgiveren spørge om? Læs her.

Samtaler om sygefravær.

CO10 (PFA) Helbredssikring.

Helbredssikring: Tilmeldingsblanket.

Dagpengeret ved alvorligt sygt barn. Læs her.


Sygedagpengereformen (januar 2015): Beskæftigelsesministeriets vejledning 

 

Se også