Individuelt ansat organist

Som individuelt ansat organist er du ansat på særlige vilkår. Grunden hertil kan blandt andet være, at du er
  • ansat i stillinger på mindre end otte timer om ugen, og dermed ikke er omfattet af overenskomsten
  • ansat i en tjenestemandsstilling hos en arbejdsgiver uden for folkekirken
  • tidligere tjenestemand, der får udbetalt tjenestemandspension.
Organistforeningen tilstræber at sikre, at individuelle ansættelser i så vid udstrækning som muligt sker på samme betingelser som en overenskomstansættelse.

LÆS OGSÅ om kørselsgodtgørelse for organister med otte timer ugentligt eller mindre.

Overenskomstansattes arbejdsforhold – vælg emne:

A-H

I-O

P-Å

ansættelsesbevis
inddragelse af fast fridag
pension
ansættelsessamtale
jobskifte
planlægning af arbejdstid
arbejdsbeskrivelse
jubilæumsgratiale
psykisk arbejdsmiljø
arbejdsmiljø
konflikthåndtering
rammetid
arbejdsplanlægning
kvalifikationstillæg
rådighedstid
barsel
kørselsgodtgørelse
seniorordninger
fem-dages arbejdsuge
lokalt løntillæg
stillingsoptælling
ferie
løn
sygdom
fleksjob
medarbejdermøder
tidsregistrering
forsikring
medarbejderrepræsentanter
tjenesterejse
forældreorlov
MUS
vikariater
fridage
omsorgsdage
 
geografisk fleksibilitet
optælling af stilling
 
gruppeliv
orlov
 
 
overenskomsten
 

Se også