Fremragende vignetter for det lille orgel

Bo Grønbech
Vignetti semplici : 8 orgelstykker
24 sider, hæftet
Forlaget Mixtur
119 kr. på noder.dk

Med Bo Grønbechs stykker på orgelpulten kan man blive lidt gladere for sit orgel med ét manual og pedal. Vignetterne ligger ganske enkelt i toppen af det allerbedste inden for ny dansk orgelmusik og er overkommelige at indøve, mener vores anmelder.

Af Per Rasmus Møller

Det er en efter min mening udbredt misforståelse, at et orgel skal have mindst to manualer og pedal for at slå til i liturgisk sammenhæng. I hvert fald, hvis de to manualer bruges, som jeg ofte oplever det rundt omkring, hvor salmeforspillet udføres med Gedackt 8’ og Rørfløjte 4’ på svelleværket, hvorefter man rykker ned på første manual og spiller salmen. Akkurat den samme virkning kan opnås på et orgel med 1 manual ved blot at hive et par registre ud mellem forspil og salme. Jeg vil dog ikke løbe fra, at jeg selv dyrker salmetriospillet som variationsmulighed, men er nogle kraftfulde solostemmer ikke på registerpaletten, anser jeg værdien af triospil i liturgisk sammenhæng som værende til at overse.

Noget andet er de kompositioner, der er tiltænkt to manualer, men når det tages i betragtning, at langt størstedelen af orgellitteraturen kan spilles på ét manual, kommer man langt med et veldisponeret orgel med ét manual og pedal. Ingen vil vel påstå, at der ikke kan laves musik på Marcussenorglet fra 1944 i Lyngby Kirke (ved Grenaa), der har dispositionen: Manual: Principal 8’, Gedackt 8’, Spidsgamba 8’, Oktav 4’, Rørfløjte 4’, Quintatøn 2’, Mixtur III, Trompet 8’ (opr. Rauschquint II). Pedal: Subbas 16’, Nathorn 4’. Pedalkobbel.

Det er netop sådanne tanker, der ligger bag en helt ny udgivelse på forlaget Mixtur med nykomponeret orgelmusik for et orgel, som det nævnte i Lyngby eller et endnu mindre. Komponisten er er ingen hr. hvem som helst. Det er nemlig Helsingørs domorganist siden 1985, Bo Grønbech. Initiativet kommer fra den netop afgåede domorganistkollega i Roskilde, Kristian Olesen, der sammen med Sjællands Kirkemusikskole står bag opfordringen. Anledningen var et kursus afholdt i foråret 2019 med titlen ”Det lille orgel - fra Frescobaldi til Grønbeck”, hvor der var fokus på repertoiret for de mindre orgler defineret som et orgel med ét manual og pedal. Og forud for kursusdagen havde Bo Grønbech komponeret de otte stykker, der nu er gjort tilgængelig for alle landets organister.

De otte stykker bærer titlerne Hymne, Kyrie, Elegi, Koral, In vernalis temporis, Meditation, Aftensang og Sanctus, og fælles for dem alle gælder, at de er gennemsyret af lige dele eminent musikerskab, opfindsomhed og udpræget sans for uventede musikalske aspekter. I flere af satserne, som f.eks. Hymne, der for øvrigt bygger på en gammel åndelig sang fra Harboøre, er der gennemgående gjort brug af 5-6-stemmige akkorder, noget, der er med til at give selv et lille 4-fodsorgel ekstra klangfylde. Og i indledningen til In vernalis temporis og for øvrigt også i den sjette vignet Meditation, er den tonale afstand mellem mellemstemmerne og den melodibærende stemme tilstrækkeligt stor til, at det giver en perfekt illusion af, at satsen spilles på to manualer. Det er en effekt, der med stort held kan benyttes i en hel række andre sammenhænge, i hvert fald på et godt intoneret orgel.

Hvad sværhedsgraden angår, er de enkelte vignetter overkommelige uden, at man dog ikke bliver budt på udfordringer ved indstuderingen. Layout og nodetryk er som ved de øvrige udgivelser fra Mixtur i topklasse. Det samme gælder indbindingen, der er både solid og holdbar.

Det er mig en glæde at give Bo Grønbechs nye kompositioner de allerbedste ord med på vejen. De er ganske enkelt fremragende, og placerer sig på en både naturlig og selvfølgelig måde i toppen af det allerbedste inden for ny dansk orgelmusik. Og kan de otte vignetter medvirke til, at organistkollegerne bliver bare en lille smule gladere for de små orgler, har komponistens møje ikke været forgæves.

Per Rasmus Møller er organist ved Vivild og Vejlby Kirker, Norddjurs Provsti