Organistforeningens stævne

Se reportager fra stævnet den 21. til 24. maj 2017 her.


Programmet for stævnet så sådan ud:

Søndag
fra 16.00 Ankomst og kaffe på konferencecentret Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør

17.30  Middag på Konventum

19.30  Koncert i Helsingør Domkirke. v/ organist/kantor Roland Haraldson

22.00 Nachspiel på Konventum

Mandag
fra 7.00 Morgenmad

8.30 Udflugt til København (afgang i lejet bus ca. 9.00)

10.00 Kursus (hold I) i Holmens Kirke i improvisation v/ organist Jakob Lorentzen, med indlagt besøg i Christiansborg Slotskirke (læs interview)

10.00 Kursus (hold II) i Christianskirken i samspil og satsudformninger/transskriptioner v/ organist Søren Johannsen og trompetist Dorthe Zielke (læs interview)

12.00 Frokost i de respektive kirker (sandwich)

13.00 Kursus – gentagelser af formiddagens kurser

17.00 Aftensmad på Dallevalle i Fiolstræde

19.00 Besøg i Vor Frelsers Kirke med forevisning af klokkespil i tårnet og klokkespil v/ Peter Langberg, og fortælling om kirken og orglet samt kort orgelkoncert v/ organist Jens E. Christensen (læs omtale)

Afgang fra Vor Frelsers kirke til Konventum (med metro + kystbanen) 22.15 Nachspiel på Konventum

Tirsdag
fra 7.00 Morgenmad

9.00 Morgensang
Nodeudstilling ved Aarhus Musik/ Søren Storm

9.30 Workshop i satsskrivning for lige stemmer og blandet kor v/ organist og komponist Bo Andersen

10.45 Kaffepause

11.00 Workshop fortsat

12.00 Frokost

13.00 Offentliggørelse af rapport v/ chefanalytiker Sandy Brinck, Oxford Research (se artikel: Organisters kompetencebehov kortlægges)

14.00 Nyt fra Kirkeministeriet

14.45 Kaffepause

15.00 Generalforsamling

Nodeudstilling FTF-A og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd besøger stævnet med stande

18.30 Festmiddag

22.30 Folkedans v/ Asger Balling (medbring gerne dit instrument og deltag i husorkesteret)

Onsdag
fra 7.00 Morgenmad

9.30 Morgensang

10.30 Foredrag/talkshow: ”Sig det så det ses – kommunikation, kropssprog og kulturforståelse” v/ skuespiller Torben Jetsmark (læs et uddrag af Torben Jetsmarks bog om dette)


KURSER OG WORKSHOP PÅ STÆVNET

KURSUS: IMPROVISATION ved Jakob Lorentzen

I Holmens Kirke vil Jakob Lorentzen undervise i improvisation, så alle organister kan være med og få noget at arbejde videre med. Jakob vil give deltagerne enkle redskaber til at komme i gang med at lære improvisationens kunst og at videreudvikle disse redskaber eller bygge ovenpå. Der er mulig-hed for aktiv deltagelse på orgelbænken for dem, der stiller sig til rådighed.

Jakob Lorentzen har siden 1997 beklædt stillingen som organist og kantor ved Holmens Kirke samt slotsorganist ved Christiansborg. Han er en efterspurgt solist og kammermusiker med utallige årlige koncerter i ind- og udland. I Holmens Kirke står han i spidsen for Holmens Kantori, Holmens Vokal-ensemble og Holmens Barokensemble.

KURSUS: SAMSPIL OG SATSER ved Dorthe Dorthe Zielke og Søren Johannsen

I Christians Kirke på Christianshavn skal det handle om organistens samspil med melodibærende instrumenter, herunder om arbejdet med satsudformninger og transskriptioner. Kurset vil give en indføring i, hvordan Dorthe og Søren selv omsætter kendte store klassiske værker (symfonier, ope-raer anden festlig og virtuos musik) af f.eks. Bach, Händel, Mozart, Haydn og Carl Nielsen fra de oprindelige partiturer til satser for orgel og andet instrument, som egner sig til særlige gudstjenester og koncerter.
Trompetist Dorthe Zielke er uddannet med diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatori-um (DKDM) i 2000. I de sidste 15 år har Dorthe Zielke fået erfaring i en lang række af både danske og udenlandske orkestre. Dorthe Zielke og Søren Johansen, organist ved Christians Kirke siden 2007, har spillet utallige kirkekoncerter sammen siden 1999, og de har udgivet mange cd’er med musik for trompet og orgel.

WORKSHOP: KORSATSER ved Bo Andersen

Den gode korsats – hvad er det? En del organister komponerer, arrangerer og renskriver korsatser i diverse nodeskrivningsprogrammer. Imidlertid kan det undertiden forekomme svært at finde netop den sats, der kan komme til at fungere optimalt for ens eget kor. Og hvorfor så egentlig det?! I den-ne workshop vil komponist og organist Bo Andersen vise eksempler på forskellige typer af arrange-menter og originalkompositioner, ikke mindst fra det liturgiske repertoire – og forhåbentlig ikke mindst satser skrevet og/eller arrangeret af medlemmerne selv til gensidig inspiration.

Da det altså er tanken, at workshoppens indhold i vid udstrækning vil bestå af organisternes eget input, opfordres alle stævnedeltagere til at indsende deres korsatser til Bo, enten indscannet (JPG/PDF) eller som rene PDF-filer, der er eksporteret direkte fra en nodesats. Under workshoppen vil deltagerne opføre så meget, som kan nås, efterfulgt af en snak om udformningen af den enkelte sats såvel hvad angår layoutet som selve korsatsen.

Send dine udvalgte satser til bacomposer@boandersen.org, gerne så hurtigt som muligt, så han kan danne sig et overblik over tilrettelæggelsen af en interessant korformiddag på stævnet.

Bo Andersen er organist og korleder ved Engholmkirken i Allerød nord for København, og si-den 2011 har han desuden været ansat som kantor ved Stefanskirken i København. Ud over at være PO er han uddannet på DKDM’s komponistlinje hos Ib Nørholm og Erik Nordby.

KONCERTER OG FOREDRAG PÅ STÆVNET
DOMKIRKEKONCERT ved Skt. Olai Vokalemsemble, Roland Haraldson og Bo Grønbech

Koncerten søndag aften i Helsingør Domkirke vil byde på musik af bl.a. Niels W. Gade, J.P.E. Hartmann, Schütz og Per Nørgård. Alt sammen serveret af Skt. Olai Vokalensemble, domkirkens koncertkor. Koret består af 28 ulønnede sangere, der er en blanding af erfarne amatører og folk med forskellige musikuddannelser. Koret skal i august synge i Uppsala Domkirke og til efteråret give en stor koncert i anledning af reformationsjubilæet. Denne søndag aftens program bliver et udpluk fra disse to koncertprogrammer.

Desuden skal vi høre domorganist Bo Grønbech spille soloværker på domkirkens P.G. Andersen orgel.

Kantor Roland Haraldson dirigerer Skt. Olai Vokalemsemble. Han er uddannet i kor- og orkesterledelse og komposition ved Musikhögskolan i Stockholm, ved DKDM og Malmö Musikhögskola. Han har været kantor ved domkirken siden 2008.
Bo Grønbech har været domorganist siden 1985 og har en fornem koncertvirksomhed som orgelsolist i ind- og udland bag sig. Han har desuden komponeret en del orgelmusik, bl.a. orgelkoraler og dertil kantater og sange.

KONCERTBESØG: VOR FRELSERS KIRKE v. Jens E. Christensen og Peter Langberg

Mandagsudflugtens aftenbesøg i Vor Frelsers Kirke i København vil byde på både historisk-kulturelle fortællinger om denne enestående barok-kirke med det snoede tårn og musikalske oplevelser. Fra det 58 stemmers store Poul-Gerhard Andersen orgel, med den berømte orgelfacade med de to elefanter, giver Jens E. Christensen en lille koncert med musik af bl.a. Bent Lorentzen. Og fra de 48 klokker, der udgør kirkens klokkespil, vil Peter Langberg få musikken til at brede sig ud over Christianshavns tage. Der bliver mulighed for at iagttage og høre om klokkespillet på nært hold i tårnet og ligeledes at aflægge besøg på pulpituret.
Jens E. Christensen har været organist ved kirken siden 1989. Hans repertoire spænder vidt, fra barokmusik til ny musik. Flere danske komponister har skrevet musik til (og i samarbejde med) Jens E., og musikken er blevet opført ved utallige koncerter i ind- og udland og desuden indspillet på cd'er.

Peter Langberg er forhenværende organist, klokkenist og rektor ved kirkemusikskolen i Løgumkloster. Han har været leder af og underviser på klokkenistuddannelsen i Løgumkloster igennem mange år. Og han underviser stadig studerende på klokkenistuddannelsen netop ved Vor Frelsers Kirkes klokkespil.

FOREDRAG OG TALKSHOW ved Torben Jetsmark

”Sig det, så det ses” er overskriften på dette særdeles underholdende, morsomme, lærerige og alvorlige foredrag/talkshow, som skuespiller Torben Jetsmark vil udfolde for os som stævnets sidste programpunkt. Det handler om kommunikation, kropssprog, sprogkrop, mimik, miner, attituder, gestus og gestik. Hvordan er det lige, vi i mange forskellige arbejdssituationer kommunikerer, så det kommer ud over kanten og rammer præcist? Det vil vi på en fornøjelig måde få en lektion i. Torben Jetsmark siger bl.a.: ”God kommunikation drejer sig om at skabe mentale billeder, der motiverer til handling”.

Torben Jetsmark er uddannet skuespiller fra Det Kgl. Teaters elevskole. Han har været med i utallige teaterforestillinger og film, været teaterleder, instruktør og underviser. Han har i mange år desuden holdt foredrag, talkshows og kurser om kommunikation på mange niveauer med baggrund i sine specialer om kropsteater, masker og moderne retorik. Torben Jetsmark er selv violinist, så han kender musikerens verden indefra.


SE OGSÅ:


"Husk at nævne ved MUS, at deltagelse i Organistforeningens stævne er en del af din faglige udvikling," skriver formand Henriette Hoppe - læs mere her (Organist.org marts 2016)

 


 


2016-årsmødet

Årsmødet 2016 fandt sted den 30. maj i Herning på kunstmuseet HEART.

Læs reportage fra stævnet her (Organist.org nr. 7, juli 2016)
 

2015-stævnet

Fandt stævnet sted på Hotel Prindsen i Roskilde den 3. til 6. maj 2015. Blandt de medvirkende var Morten Skovsted, Mads Granum, Erik Kolind, Christa Brix Hauser, Kristian Olesen, Daniel Bruun, Susanne Wendt og Værkstedet GudstjenesteLIV.

Se reportager fra stævnet (Organist.org, juni 2015)
 

2014-stævnet

Fandt sted d. 4.-7. maj på Hotel Plaza i Odense. 

2013-stævnet

Fandt sted d. 12.-14. maj på Hotel Comwell Kellers Park i Brejning ved Vejle Fjord.

Læs reportagerne fra PO-bladets juli-nummer.

2012-stævnet

fandt sted den 28.-31. maj på Hotel Svendborg.

Læs PO-bladets dækning af stævnet i PO-bladet nr. 7, juli 2012.