Barselsvikariat ved Asmild og Tapdrup Kirker, Viborg Domprovsti, Viborg Stift

Et barselsvikariat som organist ved Asmild og Tapdrup kirker ønskes besat i en tidsbegrænset periode fra d. 1. november 2017 til 15. november 2018.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Arbejdsopgaver:
  • Gudstjenester og kirkelige handlinger ved de to kirker
  • Deltagelse i arrangementer og tjenester i de to sognegårde
  • Deltagelse i plejehjemsgudstjeneste
  • Medvirken ved undervisning af konfirmander og minikonfirmander
  • Ledelse og videreudvikling af kirkernes korarbejde
  • Booking samt PR af koncerter
  • Fordeling af opgaver i samarbejde med organistassistenten
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom.

Vi ønsker en organist, der behersker både klassisk og rytmisk kirkemusik, har stor interesse for korledelse, er samarbejdsvillig, åben og imødekommende og vil indgå i et inspirerende medarbejderteam.

Vi tilbyder:
Orgel i Asmild kirke: Carsten Lund 1978 med 12 stemmer. Klaver i Asmild kirke.
Orgel i Tapdrup kirke: I. Starup & Søn 1974 med 5 stemmer
Et velfungerende korliv med Asmild kirkes Pigekor i spidsen, der medvirker til weekendens handlinger.
Varieret gudstjenesteliv for alle aldersgrupper med stor fokus på børn og unge
Velfungerende arbejdsplads med engagerede medarbejdere og menighedsråd
Samarbejde med Viborg bys organister.

Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalen kan ses på ww.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.348 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.258 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 29.084 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til, at kontakte organist Katrine Justesen på telefon 61339384eller sognepræst Per Bucholdt Andreasen. Yderligere oplysninger på kirkernes hjemmesider, www.asmildkirke.dk.

Vi skal have din ansøgning senest den: 21. september 2017 kl. 12.00
Vi forventer ansættelsessamtaler i uge 39 med prøvespil og korledelse.

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til: Asmild kirkekontor kordegn Kirsten Marie Kragh kmkr@km.dk