Organist ved Brøndby Strand Kirke, Glostrup Provsti, Helsingør Stift

En deltidsstilling på 24 timer ugentligt som organist ved Brøndby Strand Kirke er ledig pr. 1. november 2020.

Organisten skal varetage følgende opgaver:
 • Gudstjenester (1 ud af 3 weekends)
 • Indgå i afløsningsordning med kirkens hovedorganist
 • Kirkelige handlinger
 • Plejehjem (1 gang om måneden)
 • Babysalmesang (32 gange årligt)
 • Ulvetimen (8 gange årligt)
 • Akkompagnement til kirkens juniorkor
 • Spirekor (40 gange årligt)
 • Fred og fællesskab- familiegudstjenester (9 gange årligt)
 • Fællessang
 • Syng dig glad (8 gange årligt)
 • Andre opgaver efter aftale
Brøndby Strand Sogn har godt 14.000 indbyggere, hvoraf de ca 4.900 er medlemmer af folkekirken. Der er 2½ præst ansat i kirken, 1 kirkekoordinator med kordegnefunktion, 1 kirke-kulturmedarbejder, 2 kirketjenere, foruden 1 fuldtidsorganist og 4 konservatorieuddannede kormedlemmer. Sognet er kendetegnet ved at være et vestegnssogn med mange befolkningsgrupper.

Orglet i Brøndby Strand Kirke er et Poul-Gerhard Andersen orgel 1984/190 med 35 stemmer fordelt på hoved- bryst, svelleværk og pedaler.

Vi forventer, at du:
 • kan levere godt spil til søndagens højmesser og de kirkelige handlinger.
 • kan arbejde med kor på flere niveauer, både voksne og børn, da vi gerne vil videreudvikle kirkens korvirksomhed.
 • kan ledsage fællessang for unge og gamle på klaveret/flyglet.
 • har lyst til at spille både klassisk og rytmisk.
 • har ideer og vil være med til at (videre)udvikle kirkens musikalske profil.
 • kan og vil samarbejde, både med organistkollegaen, præsterne, det øvrige personale og menighedsrådet om brug af musik til at forkynde evangelier og skabe fællesskab.
 • kan se nødvendigheden af at kunne henvende sig til forskellige grupper, både hvad angår alder og interesser.
 • er en omgængelig og imødekommende person, der kan lide Brøndby Strand og dens beboere.
Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker ved Brøndby Strand Sogns Menighedsråd beliggende Brøndby Strand Centrum 90, 2660 Brøndby Strand.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkrmusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.653,57 og basisløntrin 2 udgør kr.319.037,10 årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskronerpr. 1.4.2020 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er prøvetid efter gældende regler, og der vil eventuelt blive indhentet referencer samt børneattest ved ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Katrine Immerkjær Kristiansen på tlf 21 20 33 20 eller til kontaktperson Birthe Raffa 29 41 47 30

Ansøgningen med relevante bilag, sendes på mail til 9084bir1@km.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. november 2020.