Organist ved Filips Kirke, Amagerbro Provsti, Københavns Stift

En tidsbegrænset stilling som deltidsorganist ved Filips Kirke er ledig pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter, og et år frem med mulighed for forlængelse.

Stillingen er på 13 timer pr. uge.

Der er gensidig dækning sammen med vores fuldtidsorganist i forbindelse med ferie, fridage, sygdom m.v. Fuldtidsorganisten har fast fridag om mandagen, og deltidsorganisten har fast fridag om torsdagen. Deltidsorganisten dækker fast en wekend om måneden efter aftale med fuldtidsorganisten.

Deltidsorganisten skal i samarbejde med vores fuldtidsansatte organist varetage følgende opgaver:
  • Gudstjenester og kirkelige handlinger inkl. ledelse af kirkesangere
  • Morgensang om onsdagen
  • Babysalmesang
  • Tirsdagscafé og andre aktiviteter
  • Konfirmander
  • Evt. medvirke i koncertudvalg og til koncerter
Filips sogn er beliggende på Amager. Sognet har 12.083 indbyggere og ca.7.360 medlemmer af Folkekirken. Ved kirken er der er 4 præster, 2 kordegne, 3 kirketjenere, 1 kirkekultur-medarbejder og en fuldtidsorganist. Orglet i Filips Kirke er et Marcussen orgel med 21 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Kirken har derudover et flygel og et hammerspinet.

Vi forventer, at du:
  • Har en relevant kirkemusisk uddannelse og har god erfaring med at spille orgel
  • Har erfaring med korledelse
  • Har et alsigt repertoire, herunder er åben og fleksibel overfor det mere folkelige repertoire
  • Indgår i et socialt og fagligt samarbejde med kirkens øvrige personale og vores menighed
Ansættelse sker ved Filips Sogns menighedsråd beliggende Filips kirke, Kastrupvej 57, 2300 København S. Der kan dog forekomme deltagelse i aktiviteter uden for sognet efter ansættelsesmyndighedens anvisninger.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen og rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker og med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen og rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Løn og rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2020 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid. Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet børne- og straffeattest. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Bjørn Henriksen på tlf. 4081 0187 eller fuldtidsorganist Uffe Fløng på tlf. 2814 2805.
Øvrige oplysninger om Filips kirke kan findes på http://www.filipskirke.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7086fortrolig@sogn.dk, og ansøgningsfristen er onsdag den 25. november 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 50.