Organist ved Flemløse og Søby Kirker, Assens Provsti, Fyns Stift

Stillingen som organist ved Flemløse Kirke, Glamsbjerg og ved Søby kirke, Assens er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 26 timer ugentligt.

Flemløse og Søby sogne er på henholdsvis 1250 og 250 indbyggere.
Der er gudstjeneste hver søndag i Flemløse, og hver anden søndag i Søby.

Foruden gudstjenester og kirkelige handlinger, skal organisten planlægge og afvikle 2 - 3 koncerter og musikarrangementer i kirkerne: Korleder for voksenkoret: Afholde babysalmesang: Deltage i diverse møder og syng sammen aftener, og sang på plejehjem.

Orglet i Flemløse kirke er bygget af Brdr. Bruhn i 1966 og er på 14 st., fordelt på 2 manualer og pedal.
Søby kirkes orgel er bygget af Frobenius i 1932 og har 6 st. og pedal.

De to sognes menighedsråd er sammenlagt til et fælles Flemløse-Søby menighedsråd.
Sognene er inde i en dynamisk udvikling og Menighedsrådet søger en engageret organist, der har lyst til at indgå i samarbejdet om de eksisterende tjenester og udvikling af alternative gudstjenesteformer.

Ansættelsen af en uddannet organist er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Danske Organister og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalen kan ses på www.folkekirkepersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625 kr. – 373.629 kr. årligt (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451 kr. – 61.273 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med en eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874 årligt (nutidskroner.) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863 årligt (nutidskroner) Indplacering sker efter anciennitet.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 29.991 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Jette Jørgensen tlf. 40 46 95 72 mail: flemlose.el@gmail.com eller sognepræst Leni Hansen tlf. 64 72 10 23

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest lørdag den 30.3.2019

Ansøgning med oplysninger og referencer sendes til Flemløse Menighedsråd, Stationsvej 2, 5620 Glamsbjerg .