Organist til to danske kirker lige syd for grænsen


Ansgar Kirke, Apenrader Straße 25, Flensborg, og Harreslev Danske Kirke, Berghofstraße 10, Harreslev, søger pr. 1. december 2020 eller snarest muligt derefter en organist, som kan samarbejde med præster og kirkebetjening, og som har kærlighed til den danske højmesse og kan støtte gudstjenesten med indlevelse og loyalitet.

Begge kirker har, med enkelte undtagelser, gudstjeneste hver søndag samt på helligdage, desuden indtil videre én søndag om måneden gudstjeneste i en kirkesal i Kobbermølle, nord for Flensborg. Dertil kommer kirkelige handlinger i moderat omfang og skole- og børnehavegudstjenester. Søndagens højmesser i de to kirker ligger i forlængelse af hinanden, og afstanden mellem dem er ca. 3 km.

Stillingen er en 80% kvotestilling, fordelt med 40% til hver kirke. Det drejer sig om en åremålsansættelse på 4 år med mulighed for forlængelse. Løn efter kvalifikationer og anciennitet med udgangspunkt i den tyske Kirchenangestelltentarif. Der er 3 måneders prøvetid.

Ansgar Kirkes orgel er bygget i 1968 (samtidig med kirken) af Brdr. Bruhn, Årslev, og råder over 2 manualer og pedal med ca. 1.300 piber fordelt på 21 registre. Organisten har eget kontor.

Harreslev Kirkes orgel har 5 stemmer, 1 manual og pedal. Pedalet (som 6. registertræk) har fra C-c en subbas 16' og fortsætter med 8' gedakt som transmission.

Mere om begge kirker kan læses på www.dks-folkekirken.dk, klik på „menigheder“.
Yderligere oplysninger fås

for Ansgar Kirkes vedkommende hos
menighedsrådsformand Helle Skadhauge, tlf. +49(0)461 47811, hwskadhauge@gmail.com
eller pastor Merethe Jørgensen, tlf. +49(0)461 43376, mnj@kirken.de

for Harreslev Kirkes vedkommende hos
menighedsrådsformand Karsten Sonne, tlf. +49(0)151 1826 9001, k.sonne@bc-n.dk
eller pastor Susanne Böll, tlf. +49(0)461 71334, boell@kirken.de

Ansøgning stiles til Ansgar Menighedsråd og sendes til Helle Skadhauge, hwskadhauge@gmail.com (eller eventuelt postadresse: Alter Kupfermühlenweg 32, D-24939 Flensburg), og skal være os i hænde senest den 6. oktober 2020. Prøvespil efter aftale i oktober måned.