Organist ved Gesten Kirke, Malt Provsti, Ribe Stift

Stillingen er pt. 15 timer pr. uge, men vi er meget åbne overfor, at du sammen med vores nye præst udvikler musiklivet i kirken til gavn for hele sognet, så på sigt er der mulighed for flere timer.

Du skal forvente at varetage følgende opgaver:
 • spille i forbindelse med alle gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • spille ved særlige arrangementer for børnehave og skole
 • arrangere koncerter i samarbejde med aktivitetsudvalget
 • medvirke ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning
 • samarbejde med præsten ang. baby- og børnesalmesang
 • lede lejlighedskoret 2 gange årligt
 • spille ved eftermiddags- og aftensarrangementer
Vi kan tilbyde:
 • et orgel fra Marcussen & Søn, 1985, med 10 stemmer, 2 manualer og pedal
 • mulighed for indflydelse på stillingens indhold
 • mulighed for at udvikle det kirkemusikalske liv
 • gode kolleger
 • løn efter gældende overenskomst (se evt. www.folkekirkenspersonale.dk)
Vi forventer at du:
 • er imødekommende og positiv
 • er åben for nye musikalske tiltag
Gesten sogn er et typisk landsby sogn med ca. 1500 indbyggere og et aktivt kirke- og foreningsliv. Kirken er fra det 13. århundrede, senest restaureret 2014 med bl.a. nyt pulpitur til orglet.

Ansøgningsfrist d. 30. november 2020
Ansøgningen skal sendes til: 8938fortrolig@sogn.dk

Stillingen ønskes besat pr. 1.2.2021 eller snarest derefter.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Gesten menighedsråd, Bente Ovesen tlf.: 3061 4751 (efter kl. 16) eller Jens-Alfred Sørensen tlf.: 4275 9490

Løn – og ansættelsesvilkår

Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkens-personale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,03 kr. – 383.452,84 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23,609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2020 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.