Organist ved Gl. Rye Kirke, Skanderborg Provsti, Aarhus Stift

En stilling som organist ved Gl. Rye Kirke, Gl. Rye Sogn er ledig pr. 01.06.2020.

Stillingen er på 20 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende primære opgaver (forbehold for ændringer):

Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i Gl. Rye Kirke (i mindre omfang til gudstjenester og kirkelige handlinger uden for kirkerummet) samt spille til arrangementer og aktiviteter i kirke/sognehus.

Vi afholder bl.a. gudstjenester, sangaftener, kirkehøjskole, fyraftensalmesang, sogneaftener og friluftsgudstjenester i samarbejde med andre kirker og lokale institutioner.

Planlægge og afholde 4 – 6 kirkekoncerter årligt i samarbejde med menighedsrådet. Menighedsrådet har dertil et fornuftigt koncertbudget. Vi forventer, at den nye organist selvstændigt kan hyre musikere, opsætte koncerter og annoncere inden for budgettet, hvor den musikalske kvalitet er af høj værdi og gerne med et kreativt strejf.

Musikalsk ledsagelse og medvirken ved skole-kirke aktiviteter- og arrangementer.

Børnekoret ledes af vores kirkemusiker. Børnekoret deltager til enkelte gudstjenester. Organisten skal give musikalsk ledsagelse når børnekoret øver til disse. Vi ønsker, at organisten har et tæt samarbejde med korlederen.

Instrumentansvar:

Organisten har tilsyn af orglet i tæt samarbejde med kirkeværgen. Planlægning af orgelstemning 1 til 2 gange årligt.

Møder, planlægning og samarbejde:

Månedligt personalemøde, ad hoc møder, årligt medarbejdermøde, kvartalsvise møder i Organistsamarbejdet, menighedsrådet mht. koncertplanlægning, kirkemusiker, kirkeværge og kontaktperson.

Kontor og hjælpemidler:

Kontor i Sct. Sørens hus (sognehuset) med printer, skrivebord, stol og skabsplads. Arbejdspladsen er fælles med øvrige ansatte. Bærbar pc er til låns under ansættelsen.

Udarbejdelse af pjecer og koncertplakater mv. kan foretages i samarbejde med kirkemusikeren eller kordegnen.

Om Gl. Rye sogn og kirken:

Gl. Rye Sogn har 2084 indbyggere, 6 fastansatte medarbejdere og flere afløsere i sognet. Sognet er kendetegnet ved et godt gudstjenestefremmøde og et aktivt sogneliv, hvor der afholdes arrangementer såvel i kirken som i sognehuset. Menighedsrådet og de ansatte har desuden et tæt samarbejde med mange forskellige institutioner, som f.eks. den lokale folkeskole, FDF, plejehjemmet, Gl. Rye Idrætsforening, Borgerforeningen, Himmelbjergsegnens debatforening og er desuden medredaktør på det lokale blad ”Aktuelt”.
Læs gerne mere om vores aktive lokalmiljø på www.glrye.dk

Vi glæder os til at opleve vores nye organist udnytte vores prægtige orgels mange muligheder. Orglet i Gl. Rye Kirke er et MARCUSSEN & SØN orgel bygget 1995 med 17 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk (i svelle) og pedalværk og har mekanisk traktur. Læs gerne mere om Gl. Rye kirke og historie på www.glryekirke.dk samt vores Facebookside.

I forbindelse med en omfattende renovering af Gl. Rye kirke med påbegyndelse d. 1. juni 2020 vil kirkelige handlinger og koncerter blive flyttet til sognehuset. Enkelte kirkelige handlinger vil desuden blive afholdt på andre lokale adresser og nærliggende kirker. Organisten skal derfor kunne varetage opgaver på nævnte lokaliteter i renoveringsperioden.

Vi forventer, at du:
  • Har gode musikalske færdigheder og gerne med en kreativ tilgang til udvikling af musikken.
  • Kan spille med musikalsk variation til gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • Har en sikker fornemmelse for kirkeårets gang og gudstjenestens liturgi.
  • Ønsker at styrke sangglæden hos børn og voksne.
  • Kan arbejde selvstændigt og målrettet.
  • Er imødekommende og samarbejdsvillig i relationerne med de andre ansatte, afløsere, menighedsrådet og sognets borgere.
  • Viser og udøver fleksibilitet og engagement i forhold der tilgodeser sognets behov.
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre kirker i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder i organistsamarbejdet. Det er derfor vigtigt, at den nye organist er indstillet på at spille på de forskellige orgler der er i organistsamarbejdet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til på telefonnummer 30552486/mail 7988fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Lille Vangs Vej 11, 8680 Ry eller på mail til 7988fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den mandag d. 15. april 2020.
”Pga. af Covid-19 situationen forlænger menighedsrådet ansøgningsfristen til d. 15. maj 2020.

Ansættelsessamtale og prøvespil
afholdes torsdag d. 23. april i tidsrummet kl. 16.30 – 20.30.

Dato for samtaler og prøvespil forventes afholdt i perioden 15. maj - 1. juni 2020.

 

Menighedsrådet følger myndighedernes anbefalinger og ovennævnte datoer er derfor vejledende”. 


Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og ønsker dit samtykke til at indhente børneattest.

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,03 kr. – 383.452,84 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling (i nutidskroner pr. 1.4.2020) og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.