Organist ved Hammel, Voldby og Lading Kirker, Favrskov Provsti, Aarhus Stift

Hammel Menighedsråd søger en dygtig og engageret organist, der i samarbejde med præster, kolleger og menighedsråd ønsker at være med til at skabe gode og vedkommende gudstjenester, kirkelige handlinger og musikalske aktiviteter i sognet.

Hammel sogn ligger i Midtjylland og er en del af Hammel, Voldby og Lading pastorat, hvor der er tre kirker og i alt 17 medarbejdere. Pastoratet har i forvejen to organister, hvor vores nye organist vil have sit primære virke i Hammel Kirke. Der er gensidig vikarforpligtelse mellem de tre organister i pastoratet.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Ansættelse er pr. 1. marts 2021 eller efter aftale.

Du skal bl.a. varetage følgende opgaver:
 • Understøtte og inspirere salmesangen
 • Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger på såvel orgel som klaver
 • Akkompagnatør for kirkens børnekor og voksenkor, der deltager i udvalgte gudstjenester
 • Medvirke ved og medansvar for salmeundervisning af konfirmander samt babysalmesang og musikalsk legestue
 • Musikledsagelse ved sognets aktiviteter i kirke og sognehus, fx kirkecafé
 • Planlægning af koncerter i samarbejde med menighedsråd og andre aktører i sognet.
Vi forventer, at du:
 • Samarbejder med pastoratets organister og øvrige kolleger, hvor du bidrager med et højt fagligt niveau, stort engagement og en fleksibel tilgang til opgaveløsningen
 • Kan spille orgel og klaver og musikalsk dække et bredt repertoire (traditionel kirkemusik, rytmisk musik, højskolesange, mv.)
 • Er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger og er loyal over for folkekirken som institution
 • Har lyst til at videreføre og udvikle sognets musikliv og bidrager med nye idéer og initiativer
 • Kan arbejde selvstændigt og målrettet
Vi kan tilbyde:
 • En alsidig og spændende stilling i et pastorat, hvor arbejdet er båret af glæde
 • Et engageret menighedsråd, der er optaget af kirkens liv og vækst og medarbejdernes trivsel
 • Kontorfaciliteter i sognehuset (Tinghuset), hvor der også er et nyere Yamaha flygel
 • Mulighed for at skabe noget sammen med andre
Orglet

Hammel kirkes Marcussen orgel er fra 1967 og blev omdisponeret og udvidet i 2020. Du kan på www.hammel-voldby-ladingkirker.dk læse meget mere om orglet.

Løn – og ansættelsesvilkår

Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkens-personale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en Kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2020.

Andre oplysninger

Det er nødvendigt, at ansøger har gyldigt kørekort og bil til rådighed.

Der vil være 3 måneders prøvetid og der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Vibeke Busch, tlf. 30 24 49 85 eller daglig leder Majbrit Billesø Rasmussen, tlf. 29 43 03 31.

Ansøgning

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest d. 18. januar 2021 kl. 12.00.

Ansøgningen vedlagt CV og information om referencer sendes til Hammel Sogns Menighedsråd 8022fortrolig@sogn.dk mrk. ”Ansøgning organiststilling”.

Vi forventer at afholde samtaler og prøvespil i uge 4.