Organist ved Hillerød Kirke, Hillerød Provsti, Helsingør Stift

Hillerød Kirke søger en faglig dygtig organist, der ser det som sin fornemste opgave at understøtte og inspirere salmesangen.

Stillingen er en fuldtidsstilling.


Kirken har en stor menighed, som værdsætter at synge salmer og nye moderne lovsange med god musikledsagelse. Vi er alle generationer godt repræsenteret i kirken, og det ser vi som en af vores styrker.

Vi ser kirken som ét samlet projekt, hvor vores 6 ansatte og vores ca. 130 frivillige medarbejdere hver især bidrager med deres for at nå vores fælles mål. Vores vision er at være Tydelig ByKirke. Læs mere om vores visioner og værdier på hjemmesiden.

Vi forestiller os at du:
 • Er en faglig dygtig organist
 • Er en dygtig og engageret korleder for kirkens spirekor, børnekor og pigekor – (sidstnævnte medvirker ved søndagens gudstjenester)
 • Vægter samarbejde højt med både præster, øvrige ansatte og med kirkens mange frivillige
 • Ønsker at samarbejde med frivillige musikere i afvikling af gudstjenester med plads til såvel klassisk som rytmisk musik
Hillerød Kirke har i dag klassiske højmesser og derudover frimesser, hvor der primært spilles rytmisk musik ledet af et af vores to frivillige bands.

Kirkens nye tilbygning giver os nye muligheder, der skal udforskes.

Vi kan tilbyde:
 • En stor og velsyngende menighed
 • Et velklingende Marcussen & Søn orgel fra 2006 med 21 stemmer, med fritstående spillebord, 2 manualer og pedal. Et instrument med mange muligheder. Læs en mere detaljeret beskrivelse af orgel og stemmer på kirkens hjemmeside.
 • En korskole med tre velfungerende kor med engagerede forældre, der bakker op. (Akkompagnatør til spirekor og børnekor er ansat 6 timer om ugen.)
 • Et godt arbejdsklima og samarbejde omkring kirkens arbejde
 • Eget kontor i en nybygget Sognegård
Stillingen omfatter blandt andet:
 • Gudstjenester, frimesser og kirkelige handlinger i Hillerød Kirke med tilhørende faciliteter og andre steder med forpligtelse bl.a. Hillerød Arrest
 • Ledelse af kirkens spirekor, børnekor og pigekor
 • Familiegudstjenester, pastagudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
 • Planlægning af orgel og korkoncerter i samarbejde med kirkens kulturudvalg.
 • Deltagelse i konfirmandforberedelse og minikonfirmandernes aktiviteter
 • Deltagelse i ugentlige personalemøder, hvor vi lægger vægt på humor og på åndeligt, menneskeligt og professionelt fællesskab.
 • Nye spændende initiativer…
 • I Hillerød er Sangcenter Nordsjælland under udvikling, hvilket også giver muligheder.
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2020.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Erik Ingerslev på telefonnummer 23374576/mail 7415fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7415fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 30. oktober kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted 15. november.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.