Organist til Karlsunde og Karlstrup Kirker, Greve-Solrød Provsti, Roskilde Stift

En stilling som organist ved Karlslunde og Karlstrup Kirker er ledig pr. 1. november 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Både PO og DOKS organister opfordres til at søge.

Karlslunde og Karlstrup Kirker er smukke landsbykirker, beliggende ved Køge Bugt, nær ved Køge bugt motorvejen samt S-toget mellem Køge og København. En ny regional togbane er lige åbnet. Vi er en aktiv arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, både personligt og fagligt. Der er to kirker med mange gudstjenester og kirkelige handlinger.
Vi kan tilbyde:
  • Et godt arbejdsmiljø og samarbejde imellem præster, ansatte og menighedsråd.
  • Kreative og dedikerede kolleger der altid er på udkik efter fornyelse.
  • Mulighed for udfoldelse af egne musikalske evner evt også i forhold til andre instrumenter end orglet.
Vi forventer:
  • At vores nye organist tager aktivt del i menighedens og kirkens liv og bidrager til arbejdsfællesskabet med kollegaer og menighedsråd.
  • Interesse for både den klassiske traditionelle kirkemusik, rytmisk musik og nyere salmer.
  • Parathed for at gå nye veje og udfordre både sang og musik ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • At organisten arrangerer, udfører og koordinerer koncerter i både kirke og sognegård
Karlslunde og Karlstrup kirker har nogle nyere, gode, spændende orgler.
Karlslunde kirkes orgel er bygget af Jensen & Thomsens Orgelbyggeri i 1997. Det har 21 stemmer, 3 transmissioner, 2 tremulanter og 6 koblinger fordelt på 2 manualer og pedal, samt Setzer-anlæg.
Orglet er beskrevet på kirkens hjemmeside, https://www.karlslundekirke.dk/page/1900/karlslunde-kirke
Karlstrup kirkes orgel er bygget af Anders Havgaard Rasmussen i 2012. Det har 13 stemmer, 3 transmissioner og 3 koblinger fordelt på 2 manualer og pedal.
Orglet er beskrevet på orgelbyggerens hjemmeside, http://www.ahrorgel.dk/karlstrup-orgel11111111112

Der er Børne- og ungdomskor ved Karlslunde Kirke samt voksenkor ved Karlstrup Kirke. Der er ansat korleder ved begge kirker, men medvirken ved øvedage og koncerter kan forventes.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet måtte indgå med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Karlslunde Sogns Menighedsråd beliggende Hovedgaden 24, 2690 Karlslunde.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.269,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst Christina Feddersen på tlf. nr 46151638 / mail cfe@km.dk eller daglig leder, Eva Bruus Jensen på tlf. nr. 46150644/mail 7200@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Karlslunde Kirke, Hovedgaden 24, 2690 Karlslunde, att: Eva Bruus Jensen eller på mail til 7200fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 13. september 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted 22. september 2019 og evt. 23. september 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest samt at der vil være prøvetid i stillingen.