Organist ved Kristrup Kirke, Randers Søndre Provsti, Aarhus Stift

En stilling som organist ved Kristrup Kirke, Kristrup Sogn er ledig pr. 15. august 2018.

Stillingen er på 32 timer pr. uge.

Organisten skal varetage/deltage i følgende hovedopgaver:
 • Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Korarbejde
 • Være en del af arbejdet med børn og voksne i sognet.
 • Deltage i møder i relevante udvalg.
Organisten vil i samarbejde med kirkens præster og øvrige ansatte have mulighed for at få indflydelse på egne arbejdsopgaver.

I sognet er der desuden tilknyttet 3 fuldtidsansatte præster, 1 deltidsansat organist, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 2 kirketjenere, 2 kordegne samt en kirkegårdsleder og 5 gartnere.

Sognet er et bysogn, der er i rivende udvikling med mange nye tilflyttere.

Befolkningen er bredt sammensat aldersmæssigt.

Kristrup Sogn har 9177 indbyggere, heraf er 7821 medlem af folkekirken.

Orglet i Kristrup Kirke er med 18 stemmer fordelt på to manualer og pedal.

I Kristrup Kapel er der et orgel med 6 stemmer, et manual og pedal.

Vi forventer at du:
 • kan spille på såvel klaver som orgel.
 • har erfaring med korledelse.
 • trives med at have mange ”bolde” i luften.
 • er indstillet på at være en del af og bidrage til en dynamisk organisation, der hele tiden kræver omstillingsparathed hos den enkelte.
 • trives med at skulle samarbejde med mange forskellige faggrupper samt frivillige i sognet.
 • betragter forskellighed som en styrke.
 • er initiativrig.
Ansættelse sker ved Kristrup Sogns Menighedsråd beliggende Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.326 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.837 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. og 367.957 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.818 kr. og 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.982 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 22.635 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke + kapel.

Løn samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Arbejdsbeskrivelse kan findes på www.kristrupkirke.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til medlem af Menighedsrådet:
Marianne Ladegaard Høg tlf 30344585

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:
Kirkekontor Randers Syd
Absalonsvej 2,
8960 Randers SØ
”Mrkt. Ansøgning organist fortrolig.”

Eller på mail til 8213fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. juni 2018 kl.12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 26. juni 2018 fra kl. 13.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer.