Kirkemusiker(e)/organist(er) søges til Langenæskirken, Aarhus Domprovsti, Aarhus Stift

Vi søger en eller to kirkemusikere, der vil være med til at udvikle kirkelivet i Langenæskirken.

En fuldtidsstilling kan eventuelt deles i to, eksempelvis som hhv 28 timer (75%) og 9 timer (25%).
Skriv i din ansøgning om dine ønsker til arbejdstid og hvad du kunne tænke dig at udvikle i vores kirke.

Tiltrædelse den 1. oktober 2020 eller snarest.

VI TÆNKER AT DU
  • er er en dygtig musiker og musikalsk netværker med relevant uddannelse
  • spiller på både flygel og orgel
  • vil være med til at fortælle, forbinde og forundre i gudstjenesten
  • vil bidrage til at kirken er et aktivt musikalsk samlingssted i lokalmiljøet
  • holder af fællessang og er hjemme i flere musikalske genrer
  • er initiativrig og nyder at se ideer blive til virkelighed
  • har gode samarbejdsevner og er fleksibel
Du holder af at spille til gudstjenester og kirkelige handlinger og du har lyst og evne til at byde ind i det gudstjenestelige udviklingsarbejde. Musikkens evne til forkynde og forbinde har du blik for - i forskellige genrer og på forskellige instrumenter. Du ser styrken ved at engagere og involvere folk gennem musikken, for eksempel ved folkelige sangarrangementer, babysalmesang eller i et folkekor.

Vi har traditioner, som vi er glade for og gerne ser videreført, men er åbne for nye ideer og samarbejder.

OM OS

Langenæskirken er en bykirke i udvikling. Vi har gennem mange år arbejdet eksperimenterende og her er ikke langt fra idé til handling. Vores ambition er at styrke søndagsgudstjenesten og gøre den bredt tilgængelig med et varieret musikalsk udtryk, nye salmer og høj grad af medinddragelse. Vi vil gerne fortælle, forbinde og forundre. Med musik, krop og ord.

Ud over søndagsgudstjenesten har vi også gudstjeneste for børnehaver og skoler, babysalmesang, familiegudstjenester, meditative tilbud, koncerter, demenssalmesang og fordybelsesrum. Vi har et laboratorium for kirkedans og vores Langenæs kulturfestival. Der er pige-, junior- og spirekor i samarbejde med Skt. Lukas kirke, som har egen dirigent, og som undertiden kan inddrages til arrangementer og gudstjenester.

Orglet er bygget af Markussen & sønner i 1970, renoveret i 94 af Frobenius, og har 30 stemmer. Der er et velklingende Schimmelflygel, et lille orgel og elektriske klaverer. Desuden et øveklaver.

Vi kan tilbyde en varieret hverdag i en uformel tone med en ambitiøs målsætning. Der er gode muligheder for at sætte sit eget præg på stillingen.

Se mere om os på vores hjemmeside www.langenaeskirken.dk

DET FORMELLE

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687 kr. – 383.452 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488 kr. – 62.884 kr. årligt. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (KMOK / PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 303.653 kr. årligt og basisløntrin 2 udgør 319.037 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør 23.609 kr. årligt for tjeneste ved 1 kirke.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.963 kr. – 412.100 kr. årligt. Fikspunktet er 289.193 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733 kr. årligt. OK-tillæg på 937 kr. årligt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Alle beløb er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2020 svarende til en fuldtidsstilling. Ved ansættelse på deltid udbetales lønnen forholdsmæssigt.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Aarhus Domprovsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Louise Højlund på tlf. 60878308 og næstformand Vibeke Styver på tlf. 23702769

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 8119fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. august 2020

Prøvespil og samtaler med udvalgte kandidater forventes at finde sted i uge 35 med henblik på ansættelse 1. oktober 2020 eller snarest derefter.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.