Organist ved Nykøbing Falster sogn, Falster Provsti, Lolland-Falster Stift

Da vores organist ved Lindeskovkirken gennem mange år går på pension søger vi en ny pr. 1/1-2021 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Din primære tilknytning vil være ved Lindeskovkirken, der er en moderne kirke fra 1986 med et P.G. Andersen og Bruhn-orgel med 20 stemmer, 2 manualer og pedal fra 1988, et flygel og en del mindre instrumenter. Kirken er præget af en konservativ forkyndelse, gudstjenester med indslag af moderne lovsangsmusik og en stor og aktiv menighed, og det er vigtigt for os, at du kan se dig selv i det, såvel som i det bredere sognesamarbejde. Det er vigtigt for os, at du kan indgå i samarbejdet med organist-kollegaer, præster, såvel som de frivillige lovsangsmusikere i Lindeskovkirken.

Vores nye organist skal altså gerne kunne spille det klassiske repertoire, men også befinde sig godt med rytmisk musik til nadverlovsang (hvor der bla. spilles efter Sange og Salmer og Fællessang 4), spaghettigudstjeneste og lignende.

Nykøbing F sogn består af tre kirker og et kapel, og du vil som vore to øvrige organister skulle gøre tjeneste alle fire steder, samt ved sygehus- og plejehjemsgudstjenester. Der er sygehus, samt tre ældre-centre i byen. Sognet er stort med over 17.000 indbyggere (12.669 folkekirkemedlemmer) og favner kirkeligt set bredt. Der er otte præster knyttet til sognet, heraf har de fire særlige funktioner. Der er endvidere to sognemedhjælpere. Der er et godt og tillidsfuldt samarbejde på alle planer.

I den nuværende stilling er der kor- og koncertforpligtelse, herunder er et pigekor pt knyttet til Linde-skovkirken. Vi ønsker fortsat et rigt musikliv - gerne med fokus på korarbejde - men vi lægger op til, at du selv kan være med til at forme denne del af dit arbejde.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner).
Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.
Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Ved brug for yderligere oplysninger om sognet og stillingen, henviser vi til sognepræst Bjørn Krohn, 6167 7681/bjok@km.dk og næstformand Lisbeth Rask Nielsen, 2567 0570/ lrn@nykfraadet.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7578fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. november 2020.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted medio november.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, samt straffe- og børneattest.