Organist ved Marie Magdalene, Koed og Pindstrup Kirker, Syddjurs Provsti, Aarhus Stift

En 20 timers stilling som organist ønskes besat pr. 1. november 2020.

Vi søger vi en engageret, loyal og pligtopfyldende organist, som er imødekommende, fagligt dygtig, samarbejdsvillig og som har lyst til at bidrage til vores fællesskab i og omkring vores kirker.
Udover almindelige gudstjenester og højmesser, har vi en række aktiviteter, f.eks.:
  • Plejehjemsgudstjenester
  • Temagudstjenester, bl.a. jagtgudstjeneste
  • Sangaftener.
Se mere på vores hjemmeside: www.mariemagdalene-kirke.dk

Organisten varetager i øvrigt følgende opgaver:
  • Arrangerer og afholder koncerter
  • Står for ad-hoc kor (”højtidskoret”), som hovedsagelig synger ved højtideligheder og ved særlige lejligheder
  • Er medlem af vores aktivitetsudvalg
Organisten har som udgangspunkt fri om mandagen. I øvrigt er der fleksibilitet i forhold til arbejdstider.

Organistens nærmeste samarbejdspartnere er de to præster samt to kirkesangere, hvoraf den ene også er kirke- og kulturmedarbejder. Det øvrige kirkepersonale består af en graver, tre gravermedhjælpere samt en kordegn.

Pastoratets kirker har følgende orgler:
  • Marie Magdalene kirke: Bruno Christensen orgel fra 1983 med 12 stemmer, 2 manualer og pedal.
  • Koed kirke: Frobenius orgel fra 1967 med 7 stemmer, 1 manual og pedal.
  • Pindstrup kirke: Carsten Lund orgel fra 1968 med 10 stemmer, 2 manualer og pedal.
Desuden findes der i to af kirkerne et elektronisk piano.

For mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådets kontaktperson Helga Simonsen, tlf. 61711610 eller helgasimonsen3@gmail.com eller formand Hans-Jørgen Jensen, tlf. 22214966 eller hjj@saabydal.dk

Ansættelsen sker ved Marie Magdalene-Koed menighedsråd, Bøjstrupvej 17, 8550 Ryomgård.

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til: 8219fortrolig@sogn.dk senest 14. september 2020.
Ansættelsessamtaler og prøvespil vil finde sted i uge 39.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse af PO-organist i henhold til Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO 10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 26. september 2013.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten, herunder forhandling af kvalifikationstillæg.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling (i nutidskroner pr. 1.4.2020) og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.