Kirkemusiker/organist søges til Nørrelandskirken, Holstebro Provsti, Viborg Stift

Vi søger en kirkemusiker/organist, som gennem kirkens alsidige musikliv ønsker at dele evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser.

Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. August 2020 eller snarest derefter.

Vi forventer at:

Passion
 • Du vil arbejde for sammenhæng mellem musik, gudstjenester og menighedsliv
Kompetencer
 • Du er en dygtig musiker, der både behersker klassisk – og rytmisk musik og interesserer dig for begge dele
 • Du spiller både orgel og klaver
 • Du har erfaring med at lede salmesang og rytmisk lovsang
 • Du kan samle og lede teams af frivillige musikere og sangere
Formidling
 • Du tænker i målgrupper gennem musikken og søger at komme nutidens børn, unge og ældre i møde der hvor de er, med hver deres musikgenre
 • Du har øre for kulturen og for kirkens musik
Fællesskab
 • Du tænker kor -, musik – og lovsangsarbejdet som menighedsfællesskaber der er til opbyggelse og tro
 • Du arbejder for at engagere flere i menighedens fællesskab
Samarbejde
 • Du trives i og bidrager til samarbejdet med såvel ansatte som frivillige medarbejdere
Arbejdsområder

Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Du deltager i forberedelsen og gennemførelsen af gudstjenester og kirkelige handlinger ved kirken og ved kirkegårdens kapeller. Enkelte tjenester kan være i det fri eller på andre lokationer
 • Ved gudstjenesterne veksler du mellem brug af orgel og flygel
 • Vi bruger et bredt udvalg af nyere og gamle lovsange og salmer
 • Du bidrager med sparring og inspiration der tager højde for menighedens mangfoldighed og forskellige målgrupper
 • Du er med til at udvikle den frivillige forsanger –og musikermedvirken til gudstjenesterne i samarbejde med din organistkollega
Ledelse af frivillige
 • Du støtter og udvikler det frivillige musikengagement, både hvad angår de enkelte lovsangsmusikere samt samspil i bands og fx indgår i ledelsen af kirkens gospelkor og/eller voksenkoret
 • Du har funktion som lovsangsleder – inkl. ledelse af band
 • Du er en inspirator der formår at samle, engagere, støtte og udvikle –også næste generation af frivillige kirkemusikere
 • Du kan gribe de idéer der kommer fra frivillige og hjælpe med at føre dem ud i livet
Koncerter
 • Du medvirker i et koncertudvalg til at lave alsidige koncerter for børn, unge og ældre, som fx gospel, lovsang og klassisk musik
Øvrige opgaver
 • Der vil løbende være andre opgaver, fx at spille til konfirmandundervisning, kvarterfestival og sogneeftermiddage, holde oplæg og andre ting
Om os

Nørrelandskirken er kendetegnet ved en engageret og mangfoldig menighed, der bestræber sig på at være kirke for hele sognet, hvilket afspejler sig i et varieret udvalg af aktiviteter og fællesskaber i løbet af ugen. Vi er 300 frivillige og 12 ansatte. Det er derfor vigtigt, at du er med til at motivere, inddrage, koordinere og samarbejde med frivillige medarbejdere.

Der bor 8.071 mennesker i sognet – heraf 5.354 medlemmer af Folkekirken. Du kan finde vores vision, musiksyn, menighedssyn m.m. på vores hjemmeside www.noerrelandskirken.dk. Du kan også få et glimt af os på Nørrelandskirkens side på Facebook.

Orgelet i Nørrelandskirken er et Frobenius orgel med 40 stemmer. Flygelet er et Steinway model A.
Der er ligeledes et klokkespil med 48 klokker, der betjenes med elektrisk klaviatur.

Hvis du vil vide mere er du meget velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Birgitte Bøgelund, tlf. 2623 2920/ mail: boegelund@icloud.com eller præst og daglig leder Isak Holm tlf. 2447 0424/mail: iho@km.dk

Vilkår for ansættelsen

Ansættelse sker ved Nørrelands Sogns Menighedsråd beliggende Døesvej 1, 7500 Holstebro.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,03 kr. – 383.452,84 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2020.

Der indhentes børneattest ved ansættelsen.

Ansøgning og samtale

Ansøgningen med relevante bilag sendes elektronisk til 8815fortrolig@sogn.dk senest den 2. juni 2020 kl. 12.00.

I din ansøgning er vi nysgerrige efter at høre, hvordan du ser dig selv i ovenstående opgaver.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 10. og 11. juni 2020 og vil foregå i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer i forbindelse med Covid-19.
Der vil blive indhentet referencer.