Organist ved Ølsemagle Kirke, Køge Provsti, Roskilde Stift

En stilling som organist ved Ølsemagle Kirke, Ølsemagle Sogn er ledig pr. 1. marts 2021.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:
  • Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Lede vores 3 kor: spirekor, pigekor og voksenkor.
  • Planlægning af orgel og kirkekoncerter
Ølsemagle Sogn har 4791 indbyggere, 2 præster og 7 ansatte.

Ølsemagle ligger i den nordlige del af Køge kommune. Tæt på skov og strand og den gamle smukke købstad. Vi har indtil nu været et landsogn med en gammel bydel lidt inde i landet og et nyere parcelhusområde ved stranden. Vi ligger tæt på Køge Nord station og området er i rivende udvikling: se www.koege.dk og www.oelsemaglekirke,dk


Orglet
i Ølsemagle Kirke er et Troels Krohn orgel fra 1974 med 6 stemmer, et manual og pedal.

Vi tilbyder:
  • Et aktivt og engageret menighedsråd der støtter op om de musikalske aktiviteter i og omkring kirken
  • Sognebørn jævnt fordelt på alle alderstrin, men især mange tilflyttende børnefamilier og unge.
  • Mulighed for at være med til at præge og udvikle musiklivet.
Vi forventer, at du:
  • Er faglig dygtig
  • Er åben og imødekommende og kan indgå i et positivt samarbejde med præster, menighedsråd og ansatte
  • Være med til at inspirere og understøtte salmesangen.
Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker ved Ølsemagle Sogns Menighedsråd beliggende Rishøjvej 1 A, 4600 Køge

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Løn og rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2020.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand Grethe Koue på telefonnummer 50921819/mail formand@oelsemaglekirke.dk. Eller Kontaktperson Anne Juul Petersen telefonnr: 40320423/mail: kontaktperson@oelsemaglekirke.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ølsemagle Sognegård Rishøjvej 1 A 4600 Køge eller på mail til 7207fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. januar 2021 kl 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 4.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.