Organist/kirkemusiker søges til Sdr. Felding Kirke, Herning Søndre Provsti, Viborg Stift

En spændende stilling som organist hhv. kirkemusiker ved Sdr. Felding kirke er ledig pr. 1. oktober 2020.

Stillingen er på 28 timer ugentlig.

Stillingen omfatter følgende opgaver:
 • Varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og kirkelige handlinger ved Sdr. Felding kirke.
 • Medvirke ved månedlige plejehjemsgudstjenester på det lokale plejehjem.
 • Lede og organisere børne- og eventuel lejlighedskor i sognet.
 • Medvirke med børnekor ved spaghettigudstjenester.
 • Lede og forestå babysalmesang efter behov.
 • I samarbejde med præsten forestå minikonfirmandundervisningen.
 • Deltage i sangstafet.
 • Pr. og kommunikations arbejde.
 • Bistå med konfirmand undervisningen.
Vi forventer at du
 • Kan spille traditionel kirkemusik samt rytmisk musik.
 • Har erfaring med børnekor.
 • Er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige ansatte.
 • Skal kunne formidle kristendom til brug i undervisningen af minikonfirmander og konfirmander.
 • Flair for IT.
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og COIO og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og COIO - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, COI0 -Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964kr. – 412.101 kr. Fikspunktet er 289.193 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. OK-tillæg på 937,75 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687 kr. -383.453 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 303.654 kr. årligt og basisløntrin 2 udgør 319.037 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. for tjeneste ved 1 kirke.

Løn er anført for en fuldtidsstilling i nutidskroner (pr. 1.4.2020). Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Vi kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontaktperson Flemming Jensen tlf. 97195546, mail: 8808fortrolig@sogn.dk eller Anette Brinch på tlf. 40448831, mail: anettebrinch63@gmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til: 8808fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 12. august 2020 og stillingen ønskes besat fra den 1. oktober 2020.

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 34.