Organist ved Søborg Kirke, Gladsaxe-Herlev Provsti, Helsingør Stift

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.fuld tid fra 1. juni 2019.

Vi ønsker en organist, som kan være med til at skabe nærværende og gode gudstjenester med musikalsk indlevelse for både klassisk og nutidig musik.

Vi tilbyder:

Vi er et mellemstort sogn med en kirke, som ligger lige ud til Søborg Hovedgade med mange mennesker, som kommer i kirken. Mange af vores aktiviteter foregår i vores sognegård. Vi har 4 præster, 2 kordegne, 1 kirke-og kulturmedarbejder, 3 kirketjenere, musikpædagog m.fl. - alle rigtig gode medarbejdere, som er fleksible, engagerede og rare kolleger.

Vi afholder omkring 90 højmesser, gudstjenester, dåbsgudstjenester på lørdage, konfirmationer og familiegudstjenester om året. Derudover ca. 20 vielser og 35 bisættelser.
Vi er som menighedsråd åben for nye ideer.

Vi forventer:
  • En dygtig, initiativrig og imødekommende organist, der har lyst til både klassisk og nutidig musik, med liturgisk fornemmelse og interesse for på musikalsk vis at løfte gudstjenesten.
  • At du kan bruge både kirkens orgel og klaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • At du har interesse for kor såvel pædagogisk som administrativt, samt lyst og sans for opgaver med børn og unge.
  • En god kollega, der vil indgå i det gode samarbejde i sognet og til øvrige medarbejdere i kirken.
Instrumenter i kirke og sognegård:

Orglet i kirken er bygget af Frobenius i 1920. I 1954 blev orgelet udbygget og i 1990/91 blev det renoveret og omintoneret. Orgelet har 25 stemmer på 3 manualer og pedal. Klaveret i kirken er af mærket Yamaha. Derudover har vi et flygel, mærket Hornung og Møller i sognegården. Kirken er kendt for sin meget gode akustik.

Kirkekor og andre kor:

Organisten er inspirator og leder for kirkens 4 fastansatte kirkekorsangere (4 stemmer). De 4 professionelle sangere/musikere benyttes også til – udover at synge til kirkens gudstjenester og kirkelige handlinger – at løse forskellige musikalske opgaver i kirkens liv.

Det er organisten, som indstiller kirkesangerne til ansættelse.

Organisten har det overordnede ansvar for kirkens korarbejde, som består af kirkens voksenkor Søborggårdkoret på 25 sangere fordelt på 3 stemmer, samt kirkens to børnekor.

Øvrige arbejdsopgaver:

Organisten planlægger kirkens koncertprogram i samarbejde med menighedsrådets musikudvalg. Organisten skal desuden være i stand til selv af forestå koncerter.

At spille til forskellige arrangementer i kirke og sognegård, f.eks. skoletjenesteprojekter, konfirmander, julemarked, fælles sangaftener, Søborgnatten og andre arrangementer efter menighedsrådets bestemmelse.

Arbejdsforhold:

Ansættelse sker ved Søborggård sogns menighedsråd, Frødings Alle 2, 2860 Søborg.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740 kr. – 401.543 kr. Fikspunktet er 281.785 kr. Der ydes et rådighedstillæg på 21.177 kr. årligt. Der ydes et tillæg på 913 kr. årligt. Alle løndele er oplyst i nutidskr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn på mellem 306.625 – 373.629 kr. årligt. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451 kr. og 61.273 kr. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Alle løndele er oplyst i nutidskr.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874 årligt og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863 årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.004 kr. for tjeneste ved 1 kirke. Alle løndele er oplyst i nutidskr.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Søren Abildgaard tlf. 25 326 641 og kontaktperson Anne Röder tlf. 25 145 245. Kontakt Kirkekontoret tlf. 39 562 225 hvis du vil se/afprøve orgelet.

I øvrigt henvises til kirkens hjemmeside.

Ansøgning med relevante bilag, herunder referencer sendes til 7131fortrolig@sogn.dk senest onsdag den 3. april 2019.

Ansættelsessamtaler og prøvespil afholdes torsdag d. 25. april 2019.