Organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker, Syddjurs Provsti, Aarhus Stift

En stilling som organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker er ledig med tiltrædelse 1.september eller senere.

Vi søger en PO- eller KMOK- organist og stillingen er på 20 timer pr. uge.

Organisten skal varetage flg. opgaver:
 • Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Lede Thorsager Kirkes Spirekor, Børnekor samt Folkekoret (et projektkor)
 • Være med til minikonfirmandundervisningen
 • Arrangere koncerter og musikgudstjenester sammen med koncertudvalget
 • Spille til fællessange til sogneaftener og sangaftener
 • Indgå i et fagligt team sammen med de tre øvrige organister samt præsterne.
Thorsager, Bregnet og Feldballe sogne er kendetegnet ved et aktivt menighedsliv med mange forskellige aktiviteter og en velsyngende menighed.

Vi forventer, at du
 • har indsigt og forståelse for kirkens liv og kirkemusikkens tradition og fornyelse
 • har gode samarbejdsevner
 • har interesse for korledelse
 • har lyst til at deltage i menighedens liv
Vi kan tilbyde
 • et godt arbejdsklima
 • fagkolleger
 • mulighed for fleksibilitet i forhold til arbejdstider
 • gode instrumenter
Kirkernes orgler:
 • Thorsager Kirke: Bruno Christensen 2004 på 15 stemmer
 • Bregnet Kirke: P.G.Andersen & Bruhn 2006 på 19 stemmer
 • Feldballe Kirke: Bruno Christensen 1992 på 8 stemmer
Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse af PO-organist i henhold til Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO 10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 26. september 2013.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten, herunder forhandling af kvalifikationstillæg.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling (i nutidskroner pr. 1.4.2020) og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger omstillingen kan fås ved henvendelse til organist Helle Sandberg Zederkof på tlf. 24456236

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8242fortrolig@sogn.dk
senest d.14.juli

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 30

Se mere om kirkerne på www.thorsager-bregnet-feldballe.dk