Organist ved Thyregod og Vester Kirker, Grene Provsti, Ribe Stift

En stilling som organist ved Thyregod og Vester Kirker, Thyregod-Vester Sogne er ledig pr. 1. december 2020.

Stillingen er på 26 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:
 • Medvirke til højmesser, gudstjenester samt kirkelige handlinger
 • Medvirke til tjenester fra kapel, plejehjem, udendørs mv.
 • Korledelse – ad hoc, evt. opbygning/opstart af børnekor
 • Konfirmand-andagter og andet konfirmandarbejde i samarbejde med præsten
 • Minikonfirmandarbejde i samarbejde med kirke- og kulturmedarbejder
 • Medvirke til udvikling og fastholdelse af de kirkemusiske aktiviteter
 • Deltage ved højskoledage
 • Bidrage med musik/spil til sogne- og sangaftener
Thyregod-Vester Sogne har ca 2450 antal indbyggere, 7 antal ansatte i sognet. Der er to kirker med tilhørende kirkegårde. Desuden er der et sognehus i Vester og Kirkehus i Thyregod med kontorfaciliteter.
Se yderligere informationer om sognene på www.thyregod-vester.dk

Orglet i Thyregod Kirke er Bruun og sønner årg. 72. Renoveret i 2007 med 2 manualer og 12 stemmer. Orglet i Vester kirke er Bruno Christensen årg. 99 med 1 manual, pedal og 6 stemmer.

Vi forventer, at du:
 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv , hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelse med et højt faglig niveau kan understøtte gudstjenesten musikalsk og støtte salmesangen
 • kan være musikalsk sparringspartner for præsten og kirke og kulturmedarbejder
 • har lyst til korledelse
 • har interesse for både rytmisk og klassisk musik
 • brænder for at være med til at udvikle og forny kirkernes musikliv og andre kirkelige aktiveteter
 • er en holdspiller som har lyst til samarbejde og samspil med præsten, medarbejdere, menighedsråd
 • er loyal og vil bidrage tilden gode stemning på arbejdspladsen
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde
Ansættelse sker ved Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd beliggende Borgergade 4, Thyregod, 7323 Give

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Gitte Bærentsen Lorentzen på
telefonnummer 51554022/mail GBLO@km.dk eller kontaktperson Kristian Thisgaard Olesen tlf. 40104684/mail: 7977fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Kristian Thisgaard Olesen på mail til 7977fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den tirsdag den 29. september 2020 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 41.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.