Organist ved Vissenbjerg Kirke, Assens Provsti, Fyens Stift

Vissenbjerg Kirke søger en dygtig organist og korleder 1. marts eller snarest derefter

En stilling som organist på 37 timer ugentligt ved Vissenbjerg Kirke er ledig pr. 1. marts 2021 eller snarest derefter

Stillingen omfatter
 • gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer efter aftale
 • arbejde med kirkens kor, der deltager i højmesser
 • medvirken ved konfirmationsforberedelse, babysalmesang og juniorkonfirmandundervisning
 • medlem af aktivitetsudvalget, hvor bl.a. kirkekoncerter planlægges. Organisten kommer med forslag og arrangerer koncerter.
Vi forventer at du
 • er uddannet organist og en dygtig korleder
 • har lyst til at blive en positiv del af et godt arbejdsfællesskab omkring kirken.
 • har gode samarbejdsevner både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • har erfaring med og kan motivere korene - også i rytmisk retning
 • vil være en aktiv del af Vissenbjerg Kirkes vision – www.vissenbjergkirke.dk/kontakt/menighedsråd/vision

Vi kan tilbyde
 • et særdeles velklingende orgel
 • eget kontor i sognelokalerne
 • tæt samarbejde med andre ansatte bl.a. ved ugentlige kalendermøder
 • velfungerende børne- og ungdomskor
Oplysninger om Vissenbjerg sogn og kirke

Vissenbjerg sogn ligger i Assens provsti og har 5.811 indbyggere. Der er 1 skole med overbygning.
Kirken har 2 præster og 12 ansatte inkl. vikarer. Musik og sang bliver prioriteret højt både i forbindelse med gudstjenester og de kirkelige handlinger, samt sognearbejdet. Orgelet er fra 1976 P. Bruhn og søn. Det har 19 stemmer, 2 manualer og pedal. Der er el-flygel i kirken og el-klaver i sognelokalerne.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker ved Vissenbjerg sogns menighedsråd, Vestergade 4, 5492 Vissenbjerg.

Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. ministeriets cirkulære af 1. april 2013 herunder Protokollat for organister med præliminær orgelprøve.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Løn og rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2020.

Menighedsrådet kan oplyse at der indhentes referencer og børneattest.

Nærmere oplysninger i kontortid på tlf. 64 47 12 25 hos kordegn Helene Mødekjær.

Tidsplan
Ansøgningsfrist: tirsdag d. 26. januar kl. 12
Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til: vissenbjerg.sogn@km.dk
Prøvespil og samtaler i uge 5.