Alle provstier vejledes om vikarløn

09-11-2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har nu bedt stifterne udsende en generel vejledning til provstierne om vikarsatser.

En vejledning udsendt af Fyens Stift slår fast, at et provsti godt kan lægge et vejledende lønskema på sin hjemmeside, når blot det gøres klart, at skemaet udelukkende er til inspiration. Provstiet kan under ingen omstændigheder kræve vikarlønninger indsendt til godkendelse.

Ministeriets generelle reaktion kommer i kølvandet på, at en række af Organistforeningens medlemmer og tillidsrepræsentanter har gjort opmærksom på ”ulovligheder” på provstiers hjemmesider eller i udsendte honorarark. Dem har sekretariatet videresendt til ministeriet, som i de enkelte sager har taget affære.

Forud for udsendelsen af den generelle vejledning nåede ministeriet således at tage affære over for bl.a. Tryggevælde, Bornholms, Lemvig, Favrskov, Skive, Salling og Viborg Østre Provstier.

Se brevet fra Fyens Stift til provstierne her.

LÆS OGSÅ: Løse vikarer kan få kørepenge
Filip