Vejledning om skimmelsvamp på vej

20-11-2012

Organistforeningen har i årevis efterspurgt en konkret vejledning om skimmelsvamp. Den ser ud til at komme nu.

Af Filip Graguaard Esmarch

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd planlægger at få udarbejdet en vejledning til menighedsrådene om forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i kirkerne. Vejledningen søges finansieret med midler fra den såkaldte omprioriteringspulje i folkekirkens fælles kasse.

”I Folkekirkens Arbejdsmiljøråd er vi enige om, at skimmelsvampe er et problem, som er vigtigt at tage fat i – både på grund af helbredsmæssige konsekvenser hos mennesker, der bliver udsat for skimmelsvampen, og ud fra den tanke, at der er mange penge at spare, hvis man får problemet standset, inden det udvikler sig,” siger arbejdsmiljøkonsulent Hans Hjerrild.

Initiativet til at få skabt en målrettet vejledning til, hvad man stiller op med de sundhedsfarlige svampe, betragter arbejdsmiljøkonsulenten som resultat af længere en udvikling.

”De senere år er man i stigende grad blevet opmærksom på, at der er en problematik omkring skimmelsvampe i kirkerne,” forklarer han.

Læs og: Stort tema om skimmelsvamp i orgler i PO-bladet, december 2012.