Regeringen vil sikre det psykiske arbejdsmiljø

20-11-2012

Psykisk og fysisk arbejdsmiljø bliver nu med en lovændring stillet lige. Selve ændringen har først og fremmest signalværdi, men der følger også penge med.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen lancerede i august et tiltag, som har til formål at vende en negativ udvikling for det psykiske arbejdsmiljø i Danmark. Hun har afsat 15 millioner kroner årligt over de næste tre år. Midlerne skal give Arbejdstilsynet mulighed for at gennemføre en mere målrettet indsats på området.

Samtidig fremsatte ministeren et lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven, hvor det skal præciseres, at den også handler om det psykiske arbejdsmiljø. Forslaget har nu været i høring. Det forventes vedtaget inden jul og skal træde i kraft d. 1. april 2013.

”Mange arbejdsgivere gør allerede i dag meget for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø for deres ansatte, men der er stadig ansatte, der oplever voldsomme episoder eller bliver psykisk nedslidte på deres arbejde. Derfor finder regeringen det vigtigt at skærpe opmærksomheden på det psykiske arbejdsmiljø,” hedder det i bemærkningerne til lovforslaget.

ET VIGTIGT SIGNAL
Ligestillingen af det psykiske med det fysiske arbejdsmiljø skal ifølge Mette Frederiksen også indebære, at Arbejdstilsynet vil kunne give påbud som en første reaktion, når der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Fra Organistforeningens side hilses regeringens tiltag velkommen.

”Det er vores vurdering, at ændringen er et vigtigt signal at sende til arbejdsgiverne. Det vil skærpe opmærksomheden på, at det psykiske arbejdsmiljø er ligestillet med det fysiske arbejdsmiljø, og at arbejdsgiveren har pligt til at håndtere begge dele i forhold til sine ansatte,” lyder det fra sekretariatsleder John Poulsen.
Filip