Alle arbejdssteder skal vurderes

28-11-2012

Menighedsråd har ansvaret for deres ansattes arbejdsmiljø – også når de låner dem ud til andre arbejdspladser i forbindelse med geografisk fleksibilitet.

Repræsentanter for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har på et møde med Arbejdstilsynet drøftet menighedsrådenes forpligtelser i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø ved geografisk fleksibilitet.

Det vil altid være det ansættende menighedsråd, der har ansvaret for, at arbejdsmiljøopgaverne bliver udført. Og en af de vigtigste opgaver er i den sammenhæng at udarbejde en såkaldt arbejdspladsvurdering (APV), som tager højde for eventuelle personlige forudsætninger hos netop de medarbejdere, der benytter arbejdspladsen.

Hvis en organist spiller på andre tjenestesteder udover den kirke, hvor vedkommende er ansat, skal organistens arbejdsgiver altså sikre sig, at der udarbejdes APV på organistens øvrige arbejdssteder. Men det er det enkelte arbejdssteds egen arbejdsgiver, der skal gennemføre APV’en.

Arbejdstilsynet foreslog derfor, at arbejdsgiveren/kontaktpersonen fra det ansættende menighedsråd fysisk kan tage med organisten rundt til de øvrige tjenestesteder for at deltage i udarbejdelsen af eller kontrollere APV’en. Det er ikke noget, man som arbejdsgiver/kontaktperson er direkte forpligtet til, men det vil være en god lejlighed til at føre tilsyn med organistens arbejdsmiljø.