Tjenestemænd snydt for penge

01-02-2013

Er du tjenestemand og opsagt efter 20. januar 2004? Og har du været sygemeldt umiddelbart forud for afskedigelsen? Så kan du have ikke-udbetalt feriegodtgørelse til gode.

Statens Ferieaftale indeholdt tidligere en regel om, at tjenestemænd, der blev afskediget med ret til pension, ikke optjente ret til feriepenge under sygefraværet, hvis sygefraværet lå umiddelbart forud for afskedigelsen. Tjenestemanden mistede også sin ret til optjent feriegodtgørelse.
EU-domstolen erklærede den 20. januar 2009 denne regel for at være i strid med EU’s beskæftigelsesregler. Moderniseringsstyrelsen har derfor ændret Statens Ferieaftale, så reglen er udgået.

Moderniseringsstyrelsen har i august 2010 meldt ud til de statslige arbejdsgivere, at tjenestemænd, der som følge af den tidligere regel i Statens Ferieaftale ikke har fået udbetalt deres feriegodtgørelse, har krav på at få den efterbetalt. Styrelsen har dog samtidig meddelt, at kravet er forældet, hvis tjenestemanden er fratrådt mere end tre år før, han fremsætter et krav om efterbetaling over for sin arbejdsgiver.

OPSAGT EFTER JANUAR 2010?
Hvis du er opsagt inden for de seneste tre år, og du ikke har fået udbetalt din feriegodtgørelse, fordi du var sygemeldt umiddelbart forud for afskedigelsen, kan du have et krav på efterbetaling, som slet ikke er forældet endnu. Vi skal i givet fald anbefale dig straks at kontakte din tidligere arbejdsgiver og rejse krav om efterbetaling af dine feriepenge.

Hvis ikke din arbejdsgiver imødekommer kravet, skal du kontakte Organistforeningens sekretariat.

OPSAGT 2004-2009?
CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) mener at
  • forældelsesfristen har været sat i bero, mens CFU har forhandlet med Moderniseringsstyrelsen om ændring af ferieaftalen efter EU-Domstolens dom.
  • tjenestemænd er omfattet af den særlige fem-års forældelsesregel for ansættelsesforhold.

CFU har derfor den 17. august 2012 anlagt sag mod Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet med påstand om, at tjenestemænd, der er fratrådt fem år før EU-Domstolens dom den 29. januar 2009, stadig har krav på efterbetaling.

For at sagen kan gennemføres, er vi dog nødt til at give domstolen en redegørelse for, hvor mange tjenestemænd, det drejer sig om. Hvis du blev opsagt i perioden 20. januar 2004 og frem til januar 2010 og var ansat under Kirkeministeriet, skal vi derfor bede dig hurtigst muligt kontakte Organistforeningens sekretariat. Så kan også dit krav indgå i den samlede sag.

CFU er det overordnede fællesudvalg, som repræsenter bl.a. Organistforeningens centralorganisation, CO10. Henvendelsen er sendt til alle medlemsorganisationer under CFU og er forkortet af PO-bladets redaktion.