Arbejdstid kan aftales lokalt

15-03-2013

Den nye organist-overenskomst har åbnet for, at de fælles arbejdstidsaftaler kan fraviges, hvis man som overenskomstansat organist er enig med sit menighedsråd om dette. Det vil altid være Organistforeningen, der på vegne af medlemmet indgår en sådan decentral aftale.

På et møde i slutningen af april vil Organistforeningens bestyrelse og tillidsrepræsentanter drøfte med CO10, hvordan man bedst udnytter de nye regler.

”Vi ved ikke endnu, hvor meget eller hvor lidt, vi vil anvende muligheden – og hvor meget, menighedsrådene vil. Men en mulighed er for eksempel, at man lokalt aftaler en længere rådighedstid til ikke-planlagte aktiviteter, altså begravelser, hvis man kan nå til enighed om betalingen for det,” siger sekretariatsleder John Poulsen.

Et andet uafklaret spørgsmål er, om stifterne kommer til at skulle godkende en eventuel lokal arbejdstidsaftale. Det afhænger af, om ministeriet vælger at delegere aftaleretten direkte til menighedsrådene eller ej, oplyser John Poulsen.
Filip