Løse vikarer kan få kørepenge

23-04-2013

For kørsel mellem hjem og arbejde skal en løstansat organistvikar kunne forhandle sig frem til en skattefri godtgørelse.

Som tidligere omtalt fandt Ministeriet for Ligestilling og Kirke i efteråret 2012 anledning til – via stifterne – at minde folkekirkens provstier om, at de ikke har kompetence til at fastsætte regler for vikarers ansættelsesforhold.

Brevet fra stifterne til provstierne slår dog fast, at et provsti godt kan udmelde vikarsatser, som er ”til inspiration” for menighedsrådene. Men hvorvidt provstiet kan melde ud, at der ikke udbetales nogen skattefri kilometergodtgørelse for vikarens kørselsudgifter, ønsker ministeriet ikke at udtale sig om over for Organistforeningens journalist.

Ifølge de stiftadministrationer, vi har talt med, er sagen imidlertid klar: I ethvert provsti kan en organist og et menighedsråd blive enige om en skattefri godtgørelse for kørsel mellem hjem og arbejde, når der altså er tale om enkeltstående vikaropgaver.

Uklarhed om taksten
Hvis opgaven omfatter kørsel mellem tjenestesteder, vil vikaren – i lighed med en fastansat – være berettiget til godtgørelsen, hvorimod en eventuel godtgørelse af kørsel mellem hjem og arbejdssted udgør en særlig forhandlingsmulighed for en vikar, der ikke er i et ”fast forhold” med det pågældende menighedsråd, og som heller ikke har gensidige vikarforpligtigelser over for deres organist.

Til gengæld er stifterne ikke helt enige om, hvorvidt man i de to situationer kan bringe både statens lave og høje takster i spil. Det spørgsmål har PO-bladet gravet i.

Fra SKAT lyder meldingen, at de skatteretlige regler ikke har nogen kriterier for, hvornår der kan udbetales høj eller lave takst – blot skal man opfylde den såkaldte 60-dages-regel, hvilket næppe er noget problem for løse vikarer.

Læs, hvad stifterne siger, i PO-bladet, maj 2013.

Filip

LÆS OGSÅ: