Har kirkefunktionærerne fri 1. maj og grundlovsdag?

25-04-2013

Nej, som udgangspunkt ikke. men ansatte i folkekirkens tjeneste skal, hvis de selv beder om det, have adgang til fritagelse for arbejdet den 1. maj og grundlovsdag i den udstrækning, tjenesten tillader det.
Denne ret indeholder imidlertid ikke ret til frihed med løn.