OK13 aftaler er nu gældende for folkekirken.

02-05-2013

OK 13 - Orientering om resultattet af forhandlinger på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes område.

Ved lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område er en række overenskomster på det offentlige område blevet forlænget eller fornyet, herunder de aftaler som er gældende for folkekirken.

Med loven forlænges eller fornyes nedenstående aftaler med de ændringer, som er forhandlet og aftalt mellem Ministeriet for ligestilling og Kirke (eller Moderniseringsstyrelsen) og centralorganisationerne eller de faglige organisationer. De nye aftaler er gældende pr. 1. april 2013.

læs mere i Nyhedsbrev nr. 17 fra Folkekirkens Personale