En arbejdsmiljø-indsats for gode forandringer

23-05-2013

Sker der generelle forandringer på arbejdspladsen, eller skal der indlemmes en person med nedsat arbejdsevne, kan det give udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Nu har Arbejdsmiljørådet udgivet nogle materialer, som kan bruge som inspiration i de tilfælde.

Materialerne er et led i en større indsats, som involverer Videncenter for Arbejdsmiljø, og som strækker sig frem til 1. maj 2015. For hvert af de to områder er der udgivet et såkaldt inspirationskatalog til folk, som arbejder specifikt med arbejdsmiljø, foruden en pjece til selve arbejdspladsen.

Pjecen om forandringer er sammen med en hel del andre ressourcer tilgængelig via hjemmesiden Skabgodeforandringer.dk.
Filip