Ny Koda-aftale på plads

13-06-2013

Landsforeningen har tilsluttet sig en model, som betyder, at kirker skal abonnere på deres brug af beskyttet musik frem for at ansøge og afregne ved hver enkelt koncert. Repertoiret skal stadig afrapporteres.

Af Filip Graugaard Esmarch

Arrangører af kirkekoncerter slipper fremover for ubehagelige henvendelser fra Koda i forlængelse af koncerter, hvor formaliteterne ikke har været på plads. Som tidligere omtalt i PO-bladet (april 2012) har Koda arbejdet på at gøre det enklere for kirkerne.

”Det vil blive meget nemmere for alle nu, og det vil ikke længere komme som en overraskelse for nogen, at de skal betale til Koda,” siger chefkonsulent Jens Carlsen.

Landsforeningen af Menighedsråd har besluttet at anbefale Kodas abonnementsordning. Det betyder i praksis, at ordningen nu gælder for alle sogne med arrangementer, hvor der bliver spillet ophavsretligt beskyttet musik – eksempelvis koncerter, musikgudstjenester, filmforevisninger og musik ved arrangementer i sognehuset.

”Ligesom vi også har specialpriser på andre områder, eksempelvis forretninger, så har vi nu også lavet en ordning, som er dedikeret til kirker,” fortæller Jens Carlsen.

Ordningen betyder, at koncertarrangøren ikke længere skal ansøge på forhånd. I stedet kan man frit afholde arrangementer inden for den ramme, man har betalt for i begyndelsen af året. Og priserne på eksempelvis 1150 kr. for 1-3 arrangementer eller 2050 kr. for 4-6 udgør en fordel i sig selv.

”Ind til videre har man som minimum betalt 600 kr. for én koncert,” pointerer Jens Carlsen.

Skal stadig afrapportere
Når en kirke indgår abonnementsaftale via koda.dk, skal skal der angives en mail-adresse.

”Vi vil halvårligt sende en reminder til kirkerne om at huske rapporteringen. Koda har naturligvis fortsat brug for rapporteringsmateriale for at kunne afregne til de involverede komponister og autorer,” forklarer Jens Carlsen.

Han oplyser desuden, at rapportering i fysisk form vil blive indstillet for alle kirkers vedkommende. I stedet kan man sende sin rapportering til koncertrapportering@koda.dk eller eventuelt aftale med de optrædende, at de selv rapporterer via ”Mit Koda”, hvis de er medlem af Koda som komponister.

Gælder fra januar
Abonnementet gælder kun for arrangementer med mindre end 200 tilhørere og under 12.000 kr. i entréindtægt. Overskrider man det, skal man efter den pågældende koncert selv afrapportere og betale på lige fod med almindelige koncertarrangør.

Den nye ordning gælder med tilbagevirkende kraft fra og med januar 2013. Hvis nogen kirker allerede har afregnet for arrangementer holdt i 2013, vil de blive modregnet, oplyser Jens Carlsen.

Koda har i slutningen af maj sendt informationsmateriale med nærmere oplysninger om aftalen ud til alle folkekirker.

Læs mere og foretag tilmelding hos Koda

LÆS OGSÅ: Koda rykker for koncertbetaling (21.11.13)