Organisters deltagelse i vielser uden for kirkens rum

04-06-2013

Kirkebetjeningen, og dermed organisten, er forpligtet til at medvirke ved vielser uden for kirkens rum i lighed med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Transport afregnes efter tjenesterejsereglerne. Transporttid er arbejdstid.

Hvis en friluftsvielse kræver mere tid, end der er angivet i organistens stillingsoptælling (typisk 3 timer for en kirkelig handling), bør organisten forud for vielsen gøre menighedsrådet opmærksom på dette og aftale, hvordan det skal honoreres.

Der må desuden tages forbehold for HVAD menighedsrådet forventer, at organisten arrangerer. Hvis menighedsrådet kræver, at organisten fx stiller med et rytmisk ensemble, kan det kun ske, hvis den type opgaver i forvejen ligger som en del af organistens arbejdsfelt på stedet.

Organisten kan IKKE pålægges at sørge for strøm eller at skaffe og eller transportere instrumenter til stedet.

Skal der transporteres kor til stedet, er det menighedsrådets forpligtelse at sikre, at det sker i overensstemmelse med gældende forsikringsregler og arbejdsmiljøregler.

LÆS OGSÅ: Afklaring omkring vielser i det fri (20.10.14)