Middelgodt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken

17-07-2013

Ministeriet for Ligestilling og Kirke offentliggjorde midt i juni resultaterne af en stor undersøgelse af folkekirkens psykosociale arbejdsmiljø. I bilaget kan man dog ikke se specifikt, hvad de enkelte faggrupper har svaret.

Organistforeningen har imidlertid lovning på at få udtrukket tal, som viser organisternes besvarelser, så det vil vi følge op på i PO-bladet og her på hjemmesiden.

Ind til da kan man studere den 89 sider lange rapport og dens bilag via ministeriets hjemmeside.

En af de centrale pointer er, at folkekirken har en relativt høj social kapital (sammenhængskraft), som på forskellige måder kan udnyttes til at løse de arbejdsmiljømæssige problemer, der ofte opstår som følge af manglende daglig ledelse på folkekirkens arbejdspladser.

Andre vigtige konklusioner går på, at folkekirkens medarbejdere investerer relativt meget af sig selv i jobbet, og at folkekirken har en konfliktsky kultur.

Se pressemeddelsen fra ministeriet og hent rapporten her.
Filip