Egon Mortensen fylder 70

01-08-2013

Organistforeningens eneste æresmedlem runder den 25. august 2013 de 70 år. Han stod gennem godt 21 år i spidsen for FPO, som foreningen dengang hed.

Da Egon Mortensen i december 1983 blev formand for den ti år gamle Foreningen af Præliminære Organister, lå antallet af medlemmer i størrelsesordenen 150, men da han i 2005 overlod roret til den daværende næstformand, Anders Thorup, var FPO med over 700 medlemmer blevet den største af kirkemusiker-organisationerne.

En del af denne succes kan tilskrives Egon Mortensens ihærdige og kompetente indsats for at forbedre arbejdsforholdene for PO-organisterne. Han interesserede sig blandt andet meget for arbejdsmiljøforhold, og han var med til at etablere tillidsrepræsentantsystemet.

Den arbejdsomme eksformand bor sammen med hustruen Tove i Billund, hvor han var organist helt fra 1976 og frem til sin pensionering i 2008. Han vikarierer stadig flittigt ved egnens kirker.

I en interviewartikel i PO-bladet, som udkommer i dag, ser Egon Mortensen tilbage på sin tid som formand og kommer også med nogle små indspark i den aktuelle faglige debat. Læs interviewet her.
Filip


LÆS OGSÅ:
 Tema om Egon Mortensen fra PO-bladet i juni 2005 (pdf).