Folkekirkens musikere er gamle men raske

28-08-2013

Resultater fra undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø antyder, at organister har et bedre helbred end præster.

 

Sammenlignet med deres kolleger i præstekjolerne og på kirkegårdene har de indendørs arbejdende kirkefunktionærer generelt et ganske godt helbred, når de selv skal sige det. Allerbedst står det til med organister og andre kirkemusikere – og det selvom netop denne faggruppe tæller særligt mange ældre medlemmer.

 

Sådan er billedet ifølge tallene fra den store undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke har fået foretaget hos blandt andre Oxford Research. Som led i undersøgelsen deltog en tredjedel af alle folkekirkens medarbejdere, godt 4.800, i en spørgeskemaundersøgelse i november 2012. Her blev de blandt andet bedt om at oplyse deres alder og forholde sig til deres helbred.

 

Organistforeningen har fået adgang til undersøgelsens resultater fordelt på faggrupper. De ikke-offentliggjorte tal herfra afslører, at en tredjedel af folkekirkens organister og endnu flere af kirkesangerne har fejret deres 60 års-dag. Til sammenligning gælder dette for 23 procent af alle folkekirkens ansatte.

 

Alligevel angiver blot ti procent af organisterne og otte procent af kirkesangerne at have et ”mindre godt” eller ”dårligt” helbred. Det samme gælder for 12 procent af samtlige indendørs arbejdende kirkefunktionærer, 14 procent af de kirkegårdsansatte og 15 procent af præsterne.

Filip

 

Læs meget mere om resultaterne fra undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø i PO-bladet, som udkommer den 1. september. Selve rapporten og dens bilag kan hentes nederst i pressemeddelelsen fra Miliki.dk.