Vejledning om kapitalpensionen

19-09-2013

PFA har regnet sig frem til en løsning på de tekniske problemstillinger, den seneste skattereform har formået skabe.


Kapitalpensionen blev fra januar 2013 afløst af aldersopsparingen, som er en opsparingsform, der ikke kan trækkes fra på selvangivelsen. Hvis man har opsparet kapitalpension, skal man derfor nu tage stilling til, hvad der skal ske med den.


Enten kan man undlade at foretage sig noget, hvormed man vil få sine optjente penge udbetalt ved sin pensionering med det normale 40 procent-skattetræk. Eller man kan i perioden fra den 1. til den 20. oktober 2013 omlægge kapitalpensionen til aldersopsparing og dermed spare 2,7 procent af beløbet, som altså kun vil blive beskattet med 37,3 procent. Men beskatningen bliver vel at mærke fremrykket til nu, altså 2013/2014.


Tænk dig godt om

Vælger man det sidste, opstår der imidlertid en risiko for dobbeltbeskatning – lyder det fra PFA, som har gennemgået de skattetekniske problemstillinger og nu er klar med en vejledning.


Et andet forhold at tage højde for er omlægningsgebyret på 675 kr. PFA kan på hjemmesiden minpension.pfa.dk (kræver logon med NemID) hjælpe med at beregne, hvorvidt det kan betale sig at omlægge til aldersopsparing.


Desuden bør man være opmærksom på, at omlægningen til aldersopsparing indebærer, at man dropper muligheden for i stedet at at omlægge til en rate- eller en livspension. Disse pensionsformer kan være brugbare alternativer, blandt andet fordi de normalt kun vil bliver beskattet med 37,5 procent.


Læs mere om alt dette i dokumentet fra PFA, som kan downloades her (word-dokument).


Og læs endnu mere om de nye regler på pfa.dk.

Filip