Organister holder længe – meget længe

23-09-2013

Jobbet som organist er vanskeligt at sige farvel til. Det viser de fagspecifikke data fra undersøgelsen af folkekirkens psykisk arbejdsmiljø, som Organistforeningen har fået adgang til.


Godt halvdelen af folkekirkens organister har været ansat i folkekirken i mere end 20 år. Sammenlignet folkekirkens øvrige faggrupper er det usædvanligt mange.


Præster og kirkegårdsledere kommer ind på en delt andenplads, idet 36 procent af dem har samme høje anciennitet at trække på. Til sammenligning har 25 procent af kirkesangerne holdt så længe, hvilket vel at mærke svarer det gennemsnitlige niveau hos alle faggrupperne tilsammen.


Diagrammet nedenfor viser fordelingen af anciennitet i udvalgte faggrupper. Og når man sammenligner med aldersfordelingen, som fremgår af det nederste diagram, ses det, at organisternes suveræne førsteplads i anciennitet naturligvis har sammenhæng med deres høje gennemsnitsalder – men den er ikke hele forklaringen.


De fleste af de øvrige faggrupper tæller omtrent lige så mange 50+'ere, som dog tilsyneladende er mere tilbøjelige end organisterne til at trække sig tilbage, når de når efterlønsalderen.
 

Kirkesangerne har den mest særprægede aldersfordeling med rigtig mange 60+'ere, som i mange tilfælde er blevet ansat i en relativt høj alder, samtidig med at usædvanlig mange er under 30 år. En del af forklaringen på dette er naturligvis, at nogle unge har job som kirkesanger, så længe de studerer.

Filip
Kilde: Tal fra ”Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012”, udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 (NB: data fra besvarelser fordelt på stillingsbetegnelse er ikke offentliggjort)