Et afslag skal begrundes loyalt

20-09-2013

I sit seneste nyhedsbrev til menighedsrådene om folkekirkens personale skiver ministeriet om de aktuelle lokallønsforhandlinger.

Begrundelsen for det nye lønsystem for organister og andre kirkefunktionærer er ifølge Ministerium for Ligestilling og Kirke blandt andet, at det ”bidrager til mere effektive og attraktive arbejdspladser”, og at det ”er med til at sikre fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere”.

Ministeriet indskærper i sit september-nyhedsbrev, at det er menighedsrådets ansvar at finde plads i budgettet til at sikre en lokal løndannelse:

”Menighedsrådet har et særligt ansvar for loyalt at begrunde, hvorfor en medarbejder har fået eller ikke har fået et løntillæg/lønforbedring. Der kan således ikke gives et afslag ved blot at henvise til den økonomiske situation. Menighedsrådet skal foretage en konkret vurdering af den enkelte medarbejder både ved lønforbedring og afslag på lønforbedring,” hedder det i nyhedsbrevet.

Se nyhedsbrevet ”Folkekirkens personale, nr. 18, september 2013”.