Kompetencer i en knap så bred vifte

21-11-2013

En arbejdsgruppe under Folkekirkens Brancheudvalg søsatte fra foråret 2012 et stort efteruddannelsesprojekt, som nu er ved at være ved vejs ende. Erfaringerne er blandede.


Styregruppen bag det omfattende projekt, som har til formål at etablere en ”Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere” har gjort status efter to år med kurser i projektets pilotfase. Det er på nogle punkter gået godt og på andre knap så godt.


I alt 168 kursister takkede ja til tilbudet om at opkvalificere sig inden for de liturgisk/musikfaglige discipliner – med mindst 50 procent rabat på deltagerprisen. Det antal opfylder succeskriteriet, som på forhånd var defineret i projektbeskrivelsen. Til gengæld har søgningen til de it-baserede kurser i blandt andet nodeskrivning på computer været mindre tilfredsstillende.


Det oplyser pilotprojektets tovholder, Knud Damgaard Andersen fra Vestervig Kirkemusikskole.


Han fortæller samtidig, at puljen til projektet it-del faktisk ikke er brugt op. Derfor bliver der i foråret 2014 en sidste mulighed for at dygtiggøres sig i elektronisk nodeskrivning til en meget overkommelig pris. Der vil blive meldt nærmere ud omkring dette via kirkemusikskole.dk.

 

Hvad med ”den hele kirkemusiker”?

Et vigtigt formål med projektet har været at udvikle kursustilbud inden for en bredere vifte af kompetenceområder end ”det musikalske håndværk”, hvis indhold traditionelt har været fremherskende på kirkemusikskolerne. Dette er kun delvist lykkedes.


Både udbuddet af kursusforløb og fordelingen af deltagere har med i alt 117 kursister haft en ret kraftig slagside mod de instrumentale fag.


”Der tegner sig et billede af, at deltagerne først og fremmest søger uddannelse i de konkrete færdigheder. De uddannelser, som sigter på bredere kompetencer ('den hele kirkemusiker'), har tilsyneladende vanskeligere vilkår,” konstaterer Knud Damgaard Andersen i det interne oplæg, som PO-bladet har fået lov at se.


Nu vil styregruppen bruge erfaringerne i det videre arbejde med udviklingen af kirkemusikskolernes efteruddannelsessystem. Hvilken konkret retning, det arbejde vil tage, vil stå mere klart i begyndelsen af 2014.


Læs mere om erfaringerne fra pilotprojektet i PO-bladet fra december 2013.

Filip